Những quyết sách quan trọng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa đến Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
Chiến thắng Điện Biên Phủ – bài học về phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng
Thế giới ngợi ca Chiến thắng Điện Biên Phủ là bản hùng ca bất diệt của Thế kỷ 20
Chiến thắng Ðiện Biên Phủ: Bài học về phát huy nội lực
Chiến thắng Điện Biên Phủ qua các số báo của báo Nhân đạo (Pháp)
Ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ
C.Mác - Nhà tư tưởng vĩ đại của nhân loại
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta lãnh đạo xây dựng và phát huy thế trận lòng dân trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Chiến dịch Điện Biên Phủ: 3 đợt tấn công ác liệt