Tài liệu Tuyên giáo

Tra cứu nhanh tài liệu

Ngày đăng Tên tài liệu Loại tài liệu File đính kèm
23/01/2022 Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2022) Tài liệu tuyên truyền
23/01/2022 Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) Tài liệu tuyên truyền
21/01/2022 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/02/1902 - 01/02/2022) Tài liệu tuyên truyền
05/11/2021 ĐỀ CƯƠNG THÔNG BÁO NHANH KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XIII Tài liệu tuyên truyền
03/11/2021 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 Tài liệu tuyên truyền
02/11/2021 Tài liệu tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới Tài liệu tuyên truyền
15/10/2021 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY BÁC HỒ ĐẾN VỊNH CAM RANH (18/10/1946 - 18/10/2021) Tài liệu tuyên truyền
24/07/2021 Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021) Tài liệu tuyên truyền
13/07/2021 Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa (16/7/1930 - 16/7/2021) Tài liệu tuyên truyền
09/07/2021 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891 - 8/2021) Tài liệu tuyên truyền
08/07/2021 Đề cương tuyên truyền, kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (08/8/1921 - 08/8/2021) Tài liệu tuyên truyền
27/06/2021 Đề cương tuyên truyền, kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021) Tài liệu tuyên truyền
27/05/2021 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (06/6/1941 - 06/6/2021) Tài liệu tuyên truyền
14/05/2021 Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021) Tài liệu tuyên truyền
11/05/2021 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 - 19/5/2021) Tài liệu tuyên truyền
04/05/2021 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901 - 18/5/2021) Tài liệu tuyên truyền
04/05/2021 Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV Tài liệu tuyên truyền
16/04/2021 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021) Tài liệu tuyên truyền
08/04/2021 Tài liệu tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) Tài liệu tuyên truyền
25/03/2021 Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 - 02/4/2021) và 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021 Tài liệu tuyên truyền