Tài liệu Tuyên giáo

Tra cứu nhanh tài liệu

Ngày đăng Tên tài liệu Loại tài liệu File đính kèm
27/09/2022 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam Tài liệu tuyên truyền
23/08/2022 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ LÊ HỒNG PHONG (1902 - 2022) Tài liệu tuyên truyền
17/08/2022 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 77 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2022) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2022) Tài liệu tuyên truyền
18/07/2022 TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH KHÁNH HÒA Tài liệu tuyên truyền
05/07/2022 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC VÕ CHÍ CÔNG (07/8/1912 - 07/8/2022) Tài liệu tuyên truyền
05/07/2022 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC VÕ CHÍ CÔNG (07/8/1912 - 07/8/2022) Tài liệu tuyên truyền
05/07/2022 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ (27/7/1947 – 27/7/2022) Tài liệu tuyên truyền
05/07/2022 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ CỦA KỲ HỌP THỨ 3, QUỐC HỘI KHÓA XV Tài liệu tuyên truyền
27/06/2022 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ VÕ VĂN KIỆT (23/11/1922 - 23/11/2022) Tài liệu tuyên truyền
06/06/2022 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN VĂN CỪ (09/7/1912 - 09/7/2022) Tài liệu tuyên truyền
01/06/2022 Tình hình và kết quả quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2017 - 2022 Tài liệu tuyên truyền
01/06/2022 Tình hình và kết quả quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2017 - 2022 Tài liệu tuyên truyền
12/05/2022 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2022) Tài liệu tuyên truyền
26/04/2022 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ PHAN ĐĂNG LƯU (05/5/1902 - 05/5/2022) Tài liệu tuyên truyền
26/04/2022 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Tài liệu tuyên truyền
26/04/2022 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG PHẠM HÙNG (11/6/1912 - 11/6/2022) Tài liệu tuyên truyền
05/04/2022 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 ÂM LỊCH) Tài liệu tuyên truyền
24/03/2022 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 47 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG TỈNH KHÁNH HÒA (02/4/1975 - 02/4/2022) VÀ 47 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 -30/4/2022) Tài liệu tuyên truyền
04/03/2022 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 -28/3/2022) Tài liệu tuyên truyền
28/02/2022 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN CHỈ THỊ SỐ 10-CT/TW, NGÀY 25/9/2021 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC Tài liệu tuyên truyền