Tài liệu Tuyên giáo

Tra cứu nhanh tài liệu

Ngày đăng Tên tài liệu Loại tài liệu File đính kèm
06/06/2022 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN VĂN CỪ (09/7/1912 - 09/7/2022) Tài liệu tuyên truyền
01/06/2022 Tình hình và kết quả quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2017 - 2022 Tài liệu tuyên truyền
01/06/2022 Tình hình và kết quả quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2017 - 2022 Tài liệu tuyên truyền
12/05/2022 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2022) Tài liệu tuyên truyền
26/04/2022 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ PHAN ĐĂNG LƯU (05/5/1902 - 05/5/2022) Tài liệu tuyên truyền
26/04/2022 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Tài liệu tuyên truyền
26/04/2022 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG PHẠM HÙNG (11/6/1912 - 11/6/2022) Tài liệu tuyên truyền
05/04/2022 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 ÂM LỊCH) Tài liệu tuyên truyền
24/03/2022 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 47 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG TỈNH KHÁNH HÒA (02/4/1975 - 02/4/2022) VÀ 47 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 -30/4/2022) Tài liệu tuyên truyền
04/03/2022 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 -28/3/2022) Tài liệu tuyên truyền
28/02/2022 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN CHỈ THỊ SỐ 10-CT/TW, NGÀY 25/9/2021 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC Tài liệu tuyên truyền
28/02/2022 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ TÔ HIỆU (1912 - 2022) Tài liệu tuyên truyền
23/01/2022 Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2022) Tài liệu tuyên truyền
23/01/2022 Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) Tài liệu tuyên truyền
21/01/2022 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/02/1902 - 01/02/2022) Tài liệu tuyên truyền
05/11/2021 ĐỀ CƯƠNG THÔNG BÁO NHANH KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XIII Tài liệu tuyên truyền
03/11/2021 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 Tài liệu tuyên truyền
02/11/2021 Tài liệu tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới Tài liệu tuyên truyền
15/10/2021 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY BÁC HỒ ĐẾN VỊNH CAM RANH (18/10/1946 - 18/10/2021) Tài liệu tuyên truyền
24/07/2021 Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021) Tài liệu tuyên truyền