Tài liệu Tuyên giáo

Tra cứu nhanh tài liệu

Ngày đăngTên tài liệuLoại tài liệuFile đính kèm
15/10/2021TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY BÁC HỒ ĐẾN VỊNH CAM RANH (18/10/1946 - 18/10/2021)Tài liệu tuyên truyền
24/07/2021Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021)Tài liệu tuyên truyền
13/07/2021Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa (16/7/1930 - 16/7/2021)Tài liệu tuyên truyền
09/07/2021Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891 - 8/2021)Tài liệu tuyên truyền
08/07/2021Đề cương tuyên truyền, kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (08/8/1921 - 08/8/2021)Tài liệu tuyên truyền
27/06/2021Đề cương tuyên truyền, kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021)Tài liệu tuyên truyền
27/05/2021Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (06/6/1941 - 06/6/2021)Tài liệu tuyên truyền
14/05/2021Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021)Tài liệu tuyên truyền
11/05/2021Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 - 19/5/2021)Tài liệu tuyên truyền
04/05/2021Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901 - 18/5/2021)Tài liệu tuyên truyền
04/05/2021Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIVTài liệu tuyên truyền
16/04/2021Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021)Tài liệu tuyên truyền
08/04/2021Tài liệu tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch)Tài liệu tuyên truyền
25/03/2021Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 - 02/4/2021) và 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021Tài liệu tuyên truyền
22/02/2021Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)Tài liệu tuyên truyền
22/02/2021Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Thanh NghịTài liệu tuyên truyền
17/02/2021Đề cương thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt NamTài liệu tuyên truyền
29/01/2021TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN CÁC ĐẠI HỘI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMTài liệu tuyên truyền
20/01/2021ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAMTài liệu tuyên truyền
19/01/2021TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA (24/02/1930 - 24/02/2021)Tài liệu tuyên truyền