Tài liệu Tuyên giáo

Tra cứu nhanh tài liệu

Ngày đăng Tên tài liệu Loại tài liệu File đính kèm
22/05/2023 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) Tài liệu tuyên truyền
10/05/2023 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 133 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2023) Tài liệu tuyên truyền
05/05/2023 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) Tài liệu tuyên truyền
23/04/2023 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 ÂM LỊCH) Tài liệu tuyên truyền
19/04/2023 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN NGÀY KIẾN TRÚC VIỆT NAM VÀ 75 NĂM THÀNH LẬP HỘI KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM (27/4/1948 - 27/4/2023) Tài liệu tuyên truyền
24/03/2023 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG TỈNH KHÁNH HÒA (02/4/1975 - 02/4/2023) VÀ 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2023) Tài liệu tuyên truyền
15/03/2023 KHÁNH HÒA 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1653 - 2023) Tài liệu tuyên truyền
13/03/2023 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ CHU HUY MÂN (17/3/1913 - 17/3/2023) Tài liệu tuyên truyền
16/02/2023 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH TRUNG TƯỚNG ĐỒNG SỸ NGUYÊN (01/3/1923 - 01/3/2023) Tài liệu tuyên truyền
30/01/2023 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA (24/02/1930 - 24/02/2023) Tài liệu tuyên truyền
30/01/2023 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2023) Tài liệu tuyên truyền
18/01/2023 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ HAI, QUỐC HỘI KHÓA XV Tài liệu tuyên truyền
30/12/2022 Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới Tài liệu tuyên truyền
29/12/2022 Tài liệu Hỏi - Đáp tuyên truyền các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Tài liệu tuyên truyền
28/12/2022 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐOẠN VÂN PHONG - NHA TRANG THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 Tài liệu tuyên truyền
28/12/2022 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC KHÁNH HÒA - BUÔN MA THUỘT (GIAI ĐOẠN 1) Tài liệu tuyên truyền
25/12/2022 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát, lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước (15/02/1913 ¬¬- 15/02/2023) Tài liệu tuyên truyền
07/12/2022 Đề cương tuyên truyền kết quả của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV Tài liệu tuyên truyền
18/11/2022 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY KÝ HIỆP ĐỊNH PARIS VỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH, LẬP LẠI HÒA BÌNH Ở VIỆT NAM (27/01/1973 - 27/01/2023) Tài liệu tuyên truyền
18/11/2022 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY CHIẾN THẮNG ẤP BẮC (02/01/1963 - 02/01//2023) Tài liệu tuyên truyền