Tài liệu Tuyên giáo

Tra cứu nhanh tài liệu

Ngày đăng Tên tài liệu Loại tài liệu File đính kèm
30/01/2023 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA (24/02/1930 - 24/02/2023) Tài liệu tuyên truyền
30/01/2023 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2023) Tài liệu tuyên truyền
18/01/2023 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ HAI, QUỐC HỘI KHÓA XV Tài liệu tuyên truyền
30/12/2022 Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới Tài liệu tuyên truyền
29/12/2022 Tài liệu Hỏi - Đáp tuyên truyền các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Tài liệu tuyên truyền
28/12/2022 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐOẠN VÂN PHONG - NHA TRANG THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 Tài liệu tuyên truyền
28/12/2022 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC KHÁNH HÒA - BUÔN MA THUỘT (GIAI ĐOẠN 1) Tài liệu tuyên truyền
25/12/2022 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát, lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước (15/02/1913 ¬¬- 15/02/2023) Tài liệu tuyên truyền
07/12/2022 Đề cương tuyên truyền kết quả của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV Tài liệu tuyên truyền
18/11/2022 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY KÝ HIỆP ĐỊNH PARIS VỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH, LẬP LẠI HÒA BÌNH Ở VIỆT NAM (27/01/1973 - 27/01/2023) Tài liệu tuyên truyền
18/11/2022 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY CHIẾN THẮNG ẤP BẮC (02/01/1963 - 02/01//2023) Tài liệu tuyên truyền
18/11/2022 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2022 - 2027 Tài liệu tuyên truyền
17/10/2022 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG TÂY BẮC (1952 - 2022) Tài liệu tuyên truyền
17/10/2022 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 50 NĂM CHIẾN THẮNG “HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG” (12/1972 - 12/2022) Tài liệu tuyên truyền
27/09/2022 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam Tài liệu tuyên truyền
23/08/2022 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ LÊ HỒNG PHONG (1902 - 2022) Tài liệu tuyên truyền
17/08/2022 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 77 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2022) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2022) Tài liệu tuyên truyền
18/07/2022 TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH KHÁNH HÒA Tài liệu tuyên truyền
05/07/2022 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC VÕ CHÍ CÔNG (07/8/1912 - 07/8/2022) Tài liệu tuyên truyền
05/07/2022 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC VÕ CHÍ CÔNG (07/8/1912 - 07/8/2022) Tài liệu tuyên truyền