Tài liệu Tuyên giáo

Tra cứu nhanh tài liệu

Ngày đăng Tên tài liệu Loại tài liệu File đính kèm
24/11/2023 Tài liệu Hỏi - Đáp về Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 Tài liệu tuyên truyền
13/11/2023 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM - NGÀY TRUYỀN THỐNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (18/11/1930 - 18/11/2023) Tài liệu tuyên truyền
25/10/2023 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ ĐẠI TƯỚNG ĐOÀN KHUÊ (29/10/1923 – 29/10/2023) Tài liệu tuyên truyền
20/10/2023 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 62 NĂM NGÀY MỞ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH TRÊN BIỂN (23/10/1961 - 23/10/2023) Tài liệu tuyên truyền
19/10/2023 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY NHA TRANG - KHÁNH HÒA KHÁNG CHIẾN (23/10/1945 - 23/10/2023) Tài liệu tuyên truyền
13/10/2023 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY BÁC HỒ ĐẾN VỊNH CAM RANH (18/10/1946 - 18/10/2023) Tài liệu tuyên truyền
28/09/2023 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ LƯƠNG KHÁNH THIỆN (13/10/1903-13/10/2023) Tài liệu tuyên truyền
14/08/2023 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 78 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2023) Tài liệu tuyên truyền
31/07/2023 Tài liệu Hỏi - Đáp tuyên truyền Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Tài liệu tuyên truyền
26/07/2023 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG (01/8/1930 - 01/8/2023) Tài liệu tuyên truyền
20/07/2023 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 – 27/7/2023) Tài liệu tuyên truyền
11/07/2023 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA (16/7/1930 - 16/7/2023) Tài liệu tuyên truyền
06/07/2023 Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV Tài liệu tuyên truyền
09/06/2023 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ Tài liệu tuyên truyền
06/06/2023 TÀI LIỆU PHỤC VỤ TUYÊN TRUYỀN VỀ HỘI NGHỊ GIỮA NHIỆM KỲ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII Tài liệu tuyên truyền
22/05/2023 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) Tài liệu tuyên truyền
10/05/2023 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 133 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2023) Tài liệu tuyên truyền
05/05/2023 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) Tài liệu tuyên truyền
23/04/2023 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 ÂM LỊCH) Tài liệu tuyên truyền
19/04/2023 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN NGÀY KIẾN TRÚC VIỆT NAM VÀ 75 NĂM THÀNH LẬP HỘI KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM (27/4/1948 - 27/4/2023) Tài liệu tuyên truyền