Tài liệu Tuyên giáo

Tra cứu nhanh tài liệu

Ngày đăngTên tài liệuLoại tài liệuFile đính kèm
10/06/2021Danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVTài liệu tham khảo
07/05/2021DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA NHIỆM KỲ 2021 - 2026Tài liệu tham khảo
08/04/2021SÁCH HỎI - ĐÁP VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026Tài liệu tham khảo
04/12/2020SLIDE CHUYỂN ĐỀ: HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020-2025Tài liệu tham khảo
22/10/2020Tài liệu thông báo nhanh Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hoà lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 Tài liệu tham khảo
14/10/2020DIỄN VĂN BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020-2025Tài liệu tham khảo
14/10/2020THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 05Tài liệu tham khảo
14/10/2020THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 04Tài liệu tham khảo
14/10/2020TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN KHẮC ĐỊNH, ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY KHÁNH HÒA KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025Tài liệu tham khảo
14/10/2020THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI NGHỊ LẦN THỨ NHẤT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 Tài liệu tham khảo
13/10/2020BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ KIM NGÂN, ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025Tài liệu tham khảo
13/10/2020THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 02Tài liệu tham khảo
13/10/2020DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020-2025Tài liệu tham khảo
07/10/2020BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020-2025Tài liệu tham khảo
16/04/2020Tiếp tục triển khai nghiêm túc cách ly xã hội ít nhất đến ngày 22-4Tài liệu tham khảo
25/03/2020Công văn khẩn của UBND tỉnh về triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 Tài liệu tham khảo
17/06/2019Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt NamTài liệu tham khảo
04/04/2019 Kỷ yếu Hội thảo khoa học Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức, phong cách của cán bộ, công chứcTài liệu tham khảo
05/10/2018Chú trọng tổng kết mô hình mới, cách làm hay, kinh nghiệm từ thực tiễnTài liệu tham khảo
14/09/2018Tiếp tục khảo sát một số trường học trên địa bàn tỉnh Tài liệu tham khảo