Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa: Giao ban với Thường trực HĐND các địa phương
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV: Hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra
QUỐC HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ THÍ ĐIỂM MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ
          Quốc hội chính thức thông qua Luật Cảnh sát cơ động
Thành lập đoàn giám sát về sử dụng nguồn lực chống dịch COVID-19
Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua 5 dự án luật, 13 dự thảo Nghị quyết
Nêu cao tinh thần trách nhiệm để có một phiên chất vấn, trả lời chất vấn thực chất, hiệu quả
Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa thảo luận ở tổ về 2 dự án luật