Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở: Đáp ứng yêu cầu thực tiễn
 Chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong xây dựng văn bản
Chủ tịch Quốc hội: “Cải cách giáo dục không thể ngày một ngày hai”
HĐND tỉnh Khánh Hòa: Giám sát có trọng tâm, thực chất và hiệu quả
        Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Thái Lan
          Chủ tịch Quốc hội: Chỉ đưa vào luật nội dung chuẩn bị kỹ lưỡng, thống nhất cao
Hai dự án lớn nhận được sự đồng tình của các Đại biểu Quốc hội
THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 03 KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XV
THÔNG CÁO BÁO CHÍ PHIÊN KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 5 QUỐC HỘI KHÓA XV
THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 02 KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XV