Góp ý dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)
Khai mạc Phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Bế mạc phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Khánh Hòa
Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa: Giao ban với Thường trực HĐND các địa phương
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV: Hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra
QUỐC HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ THÍ ĐIỂM MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ
          Quốc hội chính thức thông qua Luật Cảnh sát cơ động
Thành lập đoàn giám sát về sử dụng nguồn lực chống dịch COVID-19