Đồng chí Lê Hữu Thọ làm việc với Đảng ủy xã Liên Sang