Tài liệu Tuyên giáo

Tra cứu nhanh tài liệu

Ngày đăng Tên tài liệu Loại tài liệu File đính kèm
23/03/2023 TIẾN ĐỘ CAO TỐC VÂN PHONG - NHA TRANG ĐẾN NGÀY 22/3/2023 Thông tin về các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
16/03/2023 TIẾN ĐỘ CAO TỐC VÂN PHONG - NHA TRANG ĐẾN NGÀY 15/3/2023 Thông tin về các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
07/03/2023 TIẾN ĐỘ CAO TỐC VÂN PHONG - NHA TRANG ĐẾN NGÀY 02/3/2023 Thông tin về các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
03/03/2023 TIẾN ĐỘ CAO TỐC VÂN PHONG - NHA TRANG ĐẾN NGÀY 03/02/2023 Thông tin về các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
03/03/2023 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC KHÁNH HÒA - BUÔN MA THUỘT (GIAI ĐOẠN 1) Thông tin về các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
03/03/2023 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐOẠN VÂN PHONG - NHA TRANG THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 Thông tin về các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh