Tài liệu Tuyên giáo

Tra cứu nhanh tài liệu

Ngày đăng Tên tài liệu Loại tài liệu File đính kèm
15/04/2024 TIẾN ĐỘ CAO TỐC VÂN PHONG - NHA TRANG ĐẾN NGÀY 15/4/2024 Thông tin về các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
15/03/2024 TIẾN ĐỘ CAO TỐC VÂN PHONG - NHA TRANG ĐẾN NGÀY 15/3/2024 Thông tin về các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
29/02/2024 TIẾN ĐỘ CAO TỐC VÂN PHONG - NHA TRANG ĐẾN NGÀY 29/2/2024 Thông tin về các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
30/01/2024 TIẾN ĐỘ CAO TỐC VÂN PHONG - NHA TRANG ĐẾN NGÀY 30/1/2024 Thông tin về các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
15/01/2024 TIẾN ĐỘ CAO TỐC VÂN PHONG - NHA TRANG ĐẾN NGÀY 15/1/2024 Thông tin về các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
15/12/2023 TIẾN ĐỘ CAO TỐC VÂN PHONG - NHA TRANG ĐẾN NGÀY 1512//2023 Thông tin về các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
30/11/2023 TIẾN ĐỘ CAO TỐC VÂN PHONG - NHA TRANG ĐẾN NGÀY 30/11/2023 Thông tin về các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
15/11/2023 TIẾN ĐỘ CAO TỐC VÂN PHONG - NHA TRANG ĐẾN NGÀY 15/11/2023 Thông tin về các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
30/10/2023 TIẾN ĐỘ CAO TỐC VÂN PHONG - NHA TRANG ĐẾN NGÀY 30/10/2023 Thông tin về các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
04/10/2023 TIẾN ĐỘ CAO TỐC VÂN PHONG - NHA TRANG ĐẾN NGÀY 27/9/2023 Thông tin về các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
07/09/2023 Báo cáo tiến độ Dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuật (tính đến ngày 06/9/2023) Thông tin về các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
29/08/2023 TIẾN ĐỘ CAO TỐC VÂN PHONG - NHA TRANG ĐẾN NGÀY 28/8/2023 Thông tin về các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
08/08/2023 BC tình hình triển khai Dự án thành phần ĐTXD đoạn Vân Phong – Nha Trang và Dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 Thông tin về các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
31/07/2023 Tài liệu Hỏi - Đáp tuyên truyền Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Thông tin về các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
03/07/2023 BC tình hình triển khai Dự án thành phần ĐTXD đoạn Vân Phong – Nha Trang và Dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 Thông tin về các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
16/06/2023 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐOẠN VÂN PHONG - NHA TRANG THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 Thông tin về các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
16/06/2023 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC KHÁNH HÒA - BUÔN MA THUỘT (GIAI ĐOẠN 1) Thông tin về các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
01/06/2023 TIẾN ĐỘ CAO TỐC VÂN PHONG - NHA TRANG ĐẾN NGÀY 26/5/2023 Thông tin về các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
19/04/2023 TIẾN ĐỘ CAO TỐC KHÁNH HÒA - BUÔN MÊ THUỘT ĐẾN NGÀY 18/4/2023 Thông tin về các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
15/04/2023 TIẾN ĐỘ CAO TỐC VÂN PHONG - NHA TRANG ĐẾN NGÀY 14/4/2023 Thông tin về các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
Chung nhan Tin Nhiem Mang