Tin trong Tỉnh

Hoạt động tuyên giáo

Ngành Tuyên giáo của Đảng không ngừng đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Quốc hội

Bế mạc phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thông tin đối ngoại

Video nổi bật

Mặt trận và các đoàn thể

Tuyên truyền

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 8/2022

Khoa giáo

Thủ tướng: Sẵn sàng các phương án, kịch bản, nhân lực, trang thiết bị để khám chữa bệnh và phòng chống dịch

Lý luận chính trị

Hội thảo khoa học cấp tỉnh về Giá trị tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” trong thực tiễn xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa

Báo chí

Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa lần thứ II năm 2022

Văn hóa Văn nghệ

Bàn về văn hóa trong công tác tư tưởng

Dư luận quan tâm

Thư viện ảnh

  • Ảnh đẹp Nha Trang
  • Ảnh đẹp Nha Trang
  • Ảnh đẹp Nha Trang
  • Ảnh đẹp Nha Trang