Tin trong Tỉnh

Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Tổng Công ty Khánh Việt

Hoạt động tuyên giáo

Họp Hội đồng thẩm định Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Quốc hội

Thông tin đối ngoại

Video nổi bật

Mặt trận và các đoàn thể

Tuyên truyền

Năm 2023, UBND tỉnh Khánh Hòa dự kiến tuyển dụng 132 chỉ tiêu biên chế

Khoa giáo

Khuyến học, khuyến tài góp phần chấn hưng nền giáo dục nước nhà

Lý luận chính trị

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy Khánh Hòa

Báo chí

Văn hóa Văn nghệ

Sôi nổi hội thi tìm hiểu di sản văn hóa

Dư luận quan tâm

Thư viện ảnh

  • Ảnh đẹp Nha Trang
  • Ảnh đẹp Nha Trang
  • Ảnh đẹp Nha Trang
  • Ảnh đẹp Nha Trang