Đề nghị Trung Quốc không vi phạm vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam
Hoạt động cứu trợ cho người dân trong dịch Covid-19: Hiệu quả, công khai, minh bạch