Đảng ủy Công an tỉnh Khánh Hòa: Làm tốt công tác tuyên truyền, góp phần đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống
Làm thế nào để nghiên cứu, học tập, quán triệt hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước
Quy định 214 có ý nghĩa quan trọng đối với công tác cán bộ trước thềm Đại hội XIII của Đảng
Chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác
Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của lực lượng Công an nhân dân
​“Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Một chặng đường vẻ vang”
Đại hội Đảng bộ xã Cam Hòa lần thứ XIV
Năm 2020: Tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội Đảng các cấp
Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa lần thứ XI