Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa VII: Thống nhất nhiều nội dung nhằm thúc đẩy phát triển bền vững
Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình đối với 3 nhóm vấn đề cử tri quan tâm
Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa họp thường kỳ tháng 5-2024
Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VII thông qua 22 nghị quyết quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh
Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII dự kiến diễn ra ngày 28-3
Kỳ họp Chuyên đề HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII
Ông Nguyễn Khắc Toàn tiếp xúc cử tri 2 xã Cam Phước Đông, Cam Thịnh Tây (TP. Cam Ranh)
Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa tháng 10-2023
Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII dự kiến diễn ra vào ngày 10-10