Chất vấn - trả lời chất vấn nhiều nội dung cử tri, dư luận quan tâm
Thẩm tra một số nội dung sẽ trình tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa VII
Khai mạc kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI
Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 12
Đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri TP. Nha Trang
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các địa phương
Khánh Hòa: Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri TP. Nha Trang
Đại biểu HĐND tỉnh: Tiếp xúc cử tri tại các địa phương
Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa họp phiên thường kỳ tháng 5-2019
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao 75 suất quà Tết cho người dân huyện Vạn Ninh