Thẩm tra một số nội dung trình HĐND tỉnh
Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri
Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hoà tháng 3-2018
Ngày 27-3: Diễn ra phiên họp Thường trực HĐND tỉnh
Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh  đối với các vấn đề cử tri quan tâm
Ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI
Khai mạc kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI
Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VI sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng
HĐND tỉnh: Thăm và động viên 4 gia đình có người thiệt mạng do bão
Lấy ý kiến cử tri để kiến nghị hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 12