Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VI sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng
HĐND tỉnh: Thăm và động viên 4 gia đình có người thiệt mạng do bão
Lấy ý kiến cử tri để kiến nghị hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 12
Đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri các địa phương
Đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri tại các địa phương
Đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri các địa phương
Đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri tại các địa phương
Đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri các địa phương
Ban Pháp chế HĐND tỉnh Khánh Hòa thông qua một số kết quả giám sát
Thống nhất nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh