Sáng 10-12, Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI (nhiệm kỳ 2016-2021) đã khai mạc.
Khai mạc kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI
Khai mạc kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI

Sáng 10-12, Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI (nhiệm kỳ 2016-2021) đã khai mạc. Về tham dự kỳ họp có các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Tài – Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng các vị trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh. Chủ tọa điều hành kỳ họp gồm ông Nguyễn Tấn Tuân và ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Quang cảnh tại kỳ họp
Quang cảnh tại kỳ họp

Các đại biểu về tham dự kỳ họp
Các đại biểu về tham dự kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, ông Nguyễn Khắc Định đề nghị HĐND tỉnh phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng kỳ họp; tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật và thực hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh; tiếp tục đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, chuyển tải kịp thời các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết, thường xuyên đôn đốc, giám sát việc giải quyết kịp thời, thấu đáo; tiếp tục nâng cao vai trò và vị thế quan trọng của đại biểu dân cử và cơ quan dân cử trong hệ thống chính trị.

Ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp
Ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp

Đối với cơ quan hành chính nhà nước, ông Nguyễn Khắc Định đề nghị phải quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tăng cường quản lý địa bàn, quản lý ngành, lĩnh vực; cải cách hành chính mạnh mẽ hơn nữa; tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; làm tốt công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân…

Chủ tọa điều hành kỳ họp
Chủ tọa điều hành kỳ họp

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp

Khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Tấn Tuân nhấn mạnh, tại kỳ họp thứ 9 này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, được sự quan tâm của đông đảo cử tri và nhân dân trong tỉnh, ông đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến để góp phần vào thành công của kỳ họp; qua đó đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của cử tri toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp
Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Trong phiên khai mạc, ông Lê Xuân Thân đã báo cáo công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh. Theo đó, Trong năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và chương trình đã đề ra; công tác giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ngày càng nâng cao về chất lượng, hiệu quả, tập trung vào các vấn đề thiết thực, cấp bách mà HĐND tỉnh, cử tri dành nhiều quan tâm. Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan chuyên môn được duy trì, kịp thời, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác của HĐND tỉnh. Việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị giải quyết kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện thường xuyên, hiệu quả hơn…

Ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Năm 2020, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tập trung hoạt động giám sát theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, giám sát các vấn đề nổi cộm, bức xúc mà cử tri quan tâm; tổ chức tốt các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh, chuẩn bị tốt các kỳ họp HĐND tỉnh; tổ chức tốt việc góp ý vào các dự thảo luật; giữ mối liên hệ và phối hợp công tác với Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; tăng cường công tác thông tin và tiếp xúc cử tri…

Ông Lê Hữu Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thay mặt UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Theo đánh giá chung của UBND tỉnh, năm 2019 kinh tế - xã hội tỉnh tiếp tục có bước phát triển, GRDP ước tăng 6,8%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7%, thu nội địa tăng 2,7%, tổng mức bán lẻ hành hóa và dịch vụ tăng 24,2%... Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cơ bản được đảm bảo; đấu tranh phòng chống tham nhũng được chú trọng; quốc phòng an ninh được giữ vững, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 6 bậc… Tuy nhiên, trong năm qua tỉnh vẫn tồn tại, hạn chế cần được quan tâm chỉ đạo như: những sai phạm được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra công tác triển khai thủ tục đầu tư, quản lý đất đai….; bệnh dịch tả lợn châu phi, lở mồm long móng ở lợ xuất hiện tại một số địa phương trên địa bàn; số ca mắc sốt xuất huyết, tay chân miện, sởi tăng cao; tình hình khai thác khoáng sản cát trái phép vẫn còn diễn ra; việc quản lý đất đai, xây dựng pử các địa phương chưa được kiểm soát chặt chẽ, tình trạng xây dựng trái phép vẫn diễn ra; thu hút đầu tư vốn ngoài ngân sách thấp hơn so với năm trước; tai nạn giai thông tăng cả 3 tiêu chí…

Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Năm 2020, UBND tỉnh phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu như: tốc độ tăng trường kinh tế (GRDP) tăng 7,2%, GRDP bình quân đầu người đạt 73,02 triệu đồng/người, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7%; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1,53 tỷ USD, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 17.273 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 51.290 tỷ đồng; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 0,92%; số lao động có việc làm tăng thêm 11.600 người; số giường bện quộc lập trên 1 vạn dân đạt 32,1 giường, số bác sĩ trên 1 vạn dân đạt 8 bác sĩ, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 90%, có 61,7% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ che phủ rừng đạt 47,5%, tỷ lệ dân số nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh đạt 95%... UBND tỉnh đã đề ra 6 nhóm giải pháp trọng tâm để phấn đấu thực hiện hiệu quả các mục tiêu này trong năm 2020.

Cũng trong phiên khai mạc, ông Trần Ngọc Thanh đã trình bày Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và hoạt động giám sát năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2010. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã gửi đến kỳ họp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trong tỉnh liên quan đến sản xuất và đời sống; việc thực hiện các chế độ, chính sách; tình trạng ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm; chinh trang đô thị, phát triển du lịch…

Cũng trong phiên khai mạc, HĐND tỉnh sẽ thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền; thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, đầu tư công, công tác hành chính, tư pháp năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

HẢI LĂNG – XUÂN THÀNH

Theo baokhanhhoa.com.vn

https://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/201912/khai-mac-ky-hop-thu-9-hdnd-tinh-khanh-hoa-khoa-vi-8140755/

Sáng 10-12, Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI (nhiệm kỳ 2016-2021) đã khai mạc. Về tham dự kỳ họp có các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Tài – Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng các vị trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh. Chủ tọa điều hành kỳ họp gồm ông Nguyễn Tấn Tuân và ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Quang cảnh tại kỳ họp

Tin khác cùng chủ đề

Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII
Kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII
Phiên họp tháng 10 Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa: Sẽ cho ý kiến một số nội dung quan trọng
Kiến nghị phân cấp mạnh thẩm quyền quyết định tổ chức, biên chế
Thăm các đơn vị y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam
Đạt 1 triệu lượt truy cập

Gửi bình luận của bạn