Nhà báo với Trường Sa…
Chủ động công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Hội nghị giao ban báo chí định kỳ năm 2020
Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị
Hội nghị Giao ban Báo chí 4 tháng đầu năm 2019
Quy chế Giải thưởng sáng tác về chủ đề học tập và làm theo Bác giai đoạn 2015 - 2020
Khen thưởng 10 tác phẩm xuất sắc
Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa: 5 năm (2011-2016)                      Không ngừng đổi mới, phát triển