Hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa lần thứ III - năm 2023
Ban Tuyên giáo Trung ương: Quán triệt các quy định của Ban Bí thư về công tác báo chí, xuất bản
Hành trình 20 năm Báo Khánh Hòa điện tử
Báo Khánh Hòa điện tử nằm trong Top 10 báo Đảng địa phương có lượng truy cập cao nhất
Hội nghị giao ban báo chí quý I và định hướng tuyên truyền quý II/2023
 Báo chí cần nhanh hơn, nhạy hơn, chuyên nghiệp hơn và sát thực tiễn hơn
Báo Khánh Hòa tổng kết công tác năm 2022
Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trên địa bàn tỉnh
 Phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phát huy vai trò báo chí cách mạng tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới