Tăng cường xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Tôn vinh đóng góp và giá trị di sản Hồ Chí Minh với nhân loại
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của tinh hoa và khí phách dân tộc Việt Nam
Học và làm theo lời Bác dạy về công tác tuyên truyền
Hồ Chí Minh với xây dựng đạo đức công dân
Học tập phương pháp tư duy Hồ Chí Minh để nâng cao năng lực tư duy cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh “Đảng là đạo đức, là văn minh” trong xây dựng đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên
Tấm lòng của bạn bè Italia với Chủ tịch Hồ Chí Minh
Báo Nga ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tọa đàm "Bác Hồ với công tác văn hóa": Góp phần vận dụng vào nhiệm vụ tham mưu, tuyên truyền