Học viện Hải quân phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại"
Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII
Các địa phương: Triển khai công tác chuẩn bị tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2024
Tàu du lịch biển đưa 700 du khách ghé Nha Trang
Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Quốc Trị thăm, chúc Tết các đơn vị, doanh nghiệp
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Mạnh Dũng thăm các đơn vị, doanh nghiệp
Bà Phạm Thị Xuân Trang chúc Tết các đơn vị, doanh nghiệp
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hữu Hoàng thăm các đơn vị, doanh nghiệp
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thiệu thăm, chúc Tết các đơn vị
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam thăm, chúc Tết các đơn vị, doanh nghiệp