Tổng kết Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Khánh Hòa lần IX-2021
Công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ
Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040: Phải hoàn thành trước ngày 15-10
Tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống và ứng phó với bão Noru
Khánh Hòa trước thời cơ, lợi thế mới
Chủ động ứng phó bão Noru
Tổng kết 20 năm thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định 78
Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra Nhà máy X52
Kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án giao thông trọng điểm