Việt Nam kêu gọi Hoa Kỳ gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận chống Cuba
 Bà Nguyễn Thị Thanh được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội
Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024 trên cả nước
Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức
Đồng chí Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước
 Sáng nay, Quốc hội tiếp tục tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước
 Hôm nay, Quốc hội bắt đầu quy trình bầu Chủ tịch nước
 Việt Nam gửi điện chia buồn vụ tai nạn máy bay chở Tổng thống Iran
Đồng chí Trần Thanh Mẫn được bầu làm Chủ tịch Quốc hội
Thông báo Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII