Kiểm tra công tác ứng phó bão số 4 tại TP. Nha Trang
Ngăn ngừa "tín dụng đen" tiếp cận người lao động
Tăng cường phòng cháy tại cơ sở kinh doanh karaoke
Phát huy tối đa các cơ chế đặc thù
Xung quanh thông tin học sinh không tiêm vắc xin thì không được đến trường: Chấn chỉnh một số trường
Đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho năm học mới
Khẩn trương hoàn thiện kế hoạch tổng thể phục hồi rạn san hô tại Hòn Mun và vịnh Nha Trang
Thực hiện thủ tục chia tách thửa đất: Tạm dừng việc bố trí diện tích mở lối đi chung
Triển khai Kế hoạch về phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại Khánh Hòa
Bàn giải pháp xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa