Khai mạc Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam
Khai hội Am Chúa năm 2021
Công bố 114 hoạt động, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch năm 2021
MÀU ÁO TÔI YÊU
Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương đánh giá công tác 6 tháng đầu năm 2020
Bài Thơ: HÁT VỀ ANH
Diễn đàn Du lịch Ấn tượng Việt Nam “Nha Trang biển gọi”
Phát triển văn hóa, con người là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị
Trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
TỰ HÀO VIỆT NAM