Độc đáo đêm diễn nghệ thuật Ấn Độ
Tổ chức triển lãm ảnh Khoảnh khắc áo xanh
Bàn về văn hóa trong công tác tư tưởng
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư và cuốn sách "Non nước Khánh Hòa"
Sôi nổi các hoạt động biểu diễn nghệ thuật
Sắc màu nghệ thuật quần chúng
Khai mạc triển lãm sách và báo cáo chuyên đề về biển, hải đảo
Tăng cường giao lưu văn hóa Việt - Hàn
Đưa lễ hội truyền thống thành sản phẩm du lịch
Nét đẹp văn hóa đọc ở Trường Sa