Rộn rã lễ hội cúng bến nước Buôn Đung
Kỷ niệm Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22
Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc đảm bảo thiết thực, ý nghĩa
Văn hóa truyền thống thu hút khách du xuân
Phát triển phong trào nghệ thuật quần chúng
Công nhận bảo vật quốc gia đối với bộ sưu tập đàn đá Khánh Sơn
Dấu ấn sáng tạo văn học nghệ thuật
Ra mắt chương trình tham quan đặc biệt “Trăng soi dáng tháp”
Nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật chào đón năm mới
Nỗ lực giữ gìn âm nhạc của đồng bào dân tộc thiểu số