Sôi nổi hội thi tìm hiểu di sản văn hóa
Lan tỏa sâu rộng những giá trị tốt đẹp đạo đức cách mạng trên lĩnh vực văn học nghệ thuật
Vang mãi những khúc ca hào hùng
Nắm bắt thực tiễn đời sống văn hóa, văn học nghệ thuật trong tình hình mới
Khánh Sơn: Phát huy giá trị, bản sắc văn hóa Raglai
Quản lý phim trên mạng: Gạn đục khơi trong, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”
Khai mạc Triển lãm ảnh “Không gian giới thiệu du lịch qua những thước phim” và “Khánh Hòa - Điểm đến của bạn”
Sự phân hoá của văn học, nghệ thuật và vai trò mới của lý luận, phê bình nghệ thuật
Rộn ràng Lễ hội ẩm thực Yến sào Khánh Hòa
Ấn tượng không gian văn hóa dân tộc thiểu số