Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc đảm bảo thiết thực, ý nghĩa
Văn hóa truyền thống thu hút khách du xuân
Phát triển phong trào nghệ thuật quần chúng
Dấu ấn sáng tạo văn học nghệ thuật
Nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật chào đón năm mới
Nỗ lực giữ gìn âm nhạc của đồng bào dân tộc thiểu số
VỢ HIỀN
Sôi nổi hội thi tìm hiểu di sản văn hóa
HUYỀN THOẠI
MÃI MÃI ƠN NGƯỜI