Quảng Bình nơi địa linh nhân kiệt 

Đã sinh ra một con người vĩ đại 

Võ Nguyên Giáp là một thiên tài 

Một vị tướng đã trở thành huyền thoại!

 

Lịch sử Việt Nam muôn đời khắc mãi

Những sự kiện, những chiến công đầu 

Trận chiến thắng quân xâm lược Pháp

“Lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu!”(1)

Năm 72 “Hà Nội-Điện Biên phủ trên không”

Năm 75 tổng tiến công và nổi dậy 

Đã hoàn thành lời Bác Hồ truyền dạy 

“Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào!”(2)

 

Tri thức quân sự Ông học trường nào?

Học ở truyền thống chiến tranh nhân dân 

Đúc kết từ những người đi trước 

Lê Lợi, Quang Trung và Trần Hưng Đạo…

 

Người là trụ cột của nước nhà 

Văn võ song toàn, Chính-Quân (3) thông tỏ!

“Văn lo việc nước, Văn thành Võ

Võ thấu lòng dân, Võ hoá Văn”…(4)

 

Người là một tấm gương ngời sáng

Là bậc Đại Trí, Đại Dũng, Đại Nhân

Trời ban tặng sống trên trăm tuổi 

Cả cuộc đời Người vì Nước, vì Dân.

 

Võ Nguyên Giáp-vị Thánh giáng trần 

Để giúp đời cứu Nước, cứu Dân

Vui thay đất mẹ yêu thương Lệ Thuỷ

Khắc mãi tên Người bình dị: Anh Văn!

            Hà Nội, 23-4-2023

Nguyễn Tiến Lợi

(1): Thơ Tố Hữu

(2): Thơ Bác Hồ 

(3): Chính trị-Quân sự

(4): Thơ Nhà Giáo Hồ Cơ

Quảng Bình nơi địa linh nhân kiệt  Đã sinh ra một con người vĩ đại  Võ Nguyên Giáp là một thiên tài  Một vị tướng đã trở thành huyền thoại!   Lịch sử Việt Nam muôn đời khắc mãi Những sự kiện, những chiến công đầu  Trận chiến thắng quân xâm lược Pháp “Lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu!”(1) Năm 72 “Hà Nội-Điện Biên phủ trên không” Năm 75 tổng tiến công và nổi dậy  Đã hoàn thành lời Bác Hồ truyền dạy  “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào!”(2)   Tri thức quân sự Ông học trường nào? Học ở truyền thống chiến tranh nhân dân  Đúc kết từ những người đi trước  Lê Lợi, Quang Trung và Trần Hưng Đạo…   Người là trụ

Tin khác cùng chủ đề

Rộn ràng khúc ca đón chào năm mới
Năm 2023: Chờ sức bật từ những chuyển biến lớn về văn hóa
Khai mạc triển lãm tem bưu chính "Nha Trang biển gọi - Dấu ấn bác sĩ Alexandre Yersin"
Tiếng vọng từ lòng đất
Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng Nha Trang - Khánh Hòa
Từ Đề cương về văn hóa Việt Nam nhìn nhận về vai trò của cán bộ văn hóa trong bối cảnh mới

Gửi bình luận của bạn