8 tháng, doanh thu du lịch đạt gần 9.540 tỷ đồng
Nghị quyết 55 của Quốc hội: Tạo cơ chế mở về tài lực
         Cơ hội tốt cho các nhà đầu tư APEC đến với Việt Nam
        Việt Nam cam kết hợp tác chặt chẽ với WB trong triển khai các chương trình hợp tác
Tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư
Kinh tế phục hồi mạnh mẽ
Ninh Hòa: Quảng bá ẩm thực, tiềm năng du lịch
Các dự án truyền tải điện: Tăng tốc thi công
Gỡ "thẻ vàng" của EC: Còn nhiều khó khăn
Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư 3 dự án đường cao tốc lớn trọng điểm