Chiều 24-2, ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2016 trên địa bàn tỉnh.
Kiến nghị phân cấp mạnh thẩm quyền quyết định tổ chức, biên chế
Kiến nghị phân cấp mạnh thẩm quyền quyết định tổ chức, biên chế
Chiều 24-2, ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2016 trên địa bàn tỉnh. Ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự buổi làm việc.


Quang cảnh buổi làm việc.


Qua giám sát cho thấy, cơ cấu, số lượng các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh không thay đổi nhiều, vừa có tính thống nhất, vừa tính đến đặc thù địa phương. Tỉnh đã thực hiện và quản lý biên chế công chức, số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp đúng quy định. Các sở, ngành, địa phương có nhiều nỗ lực nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và hiệu quả hoạt động, thực thi nhiệm vụ. Tuy nhiên, tổ chức cơ quan chuyên môn cấp huyện chưa thật sát với yêu cầu quản lý có tính đặc thù của đô thị, nông thôn, hải đảo và tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Nhiệm vụ, quyền hạn giữa một số cơ quan chưa được phân định rành mạch. Số lượng biên chế công chức Bộ Nội vụ giao chưa đáp ứng được nhu cầu biên chế công chức của tỉnh… Đề nghị nghiên cứu thành lập tổ chức có chức năng tiếp nhận, phân loại, xử lý đối với các đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức để các cơ quan hành chính nhà nước tập trung thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực; phân cấp cho HĐND cấp tỉnh quyết định số lượng người làm việc tại địa phương sau khi báo cáo Bộ Nội vụ…

Ông Lê Đức Vinh nhận xét, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước vẫn còn thiếu ổn định, thống nhất, xuyên suốt và chưa được phủ kín; việc phân bố số lượng người ở cơ quan hành chính, sở, ngành, huyện chưa phù hợp. Ông Lê Đức Vinh đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh kiến nghị cấp Trung ương, khi quy định số lượng biên chế, số người làm việc phải dựa trên diện tích, dân số, điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế và cần phân cấp mạnh về thẩm quyền quyết định tổ chức, biên chế, nguồn lực, biện pháp thực hiện nhiệm vụ để địa phương chủ động hơn. Đối với vấn đề quản lý nhà nước tại địa phương, đề nghị làm rõ mối quan hệ giữa các sở chuyên ngành với chính quyền địa phương, giữa quản lý hành chính nhà nước với quản lý chuyên ngành.

Ông Lê Xuân Thân ghi nhận các ý kiến và nhấn mạnh, trong báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ kiến nghị mạnh về vấn đề biên chế và tổ chức bộ máy.

Theo baokhanhhoa.com.vn
Chiều 24-2, ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2016 trên địa bàn tỉnh. Ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự buổi làm việc. Quang cảnh buổi làm việc. Qua giám sát cho thấy, cơ cấu, số lượng các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh không thay đổi nhiều, vừa có tính thống nhất, vừa tính đến đặc thù địa phương. Tỉnh đã thực hiện và quản lý biên chế công chức, số người làm việc trong đơn vị

Tin khác cùng chủ đề

Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII
Kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII
Phiên họp tháng 10 Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa: Sẽ cho ý kiến một số nội dung quan trọng
Thăm các đơn vị y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam
Đạt 1 triệu lượt truy cập
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri

Gửi bình luận của bạn