Sáng 30-3, các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa điều hành Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII. Tham dự kỳ họp có các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh;  lãnh đạo các sở, ngành  của tỉnh. 

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII: Thông qua 12 nghị quyết
Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII: Thông qua 12 nghị quyết
 
Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu khai mạc kỳ họp.
Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu khai mạc kỳ họp.
Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét thông qua 12 nghị quyết, trong đó có 3 nghị quyết quy phạm pháp luật và 9 nghị quyết thông thường; tập trung vào 3 nhóm vấn đề an sinh xã hội, chủ trương đầu tư công và lãnh vực đất đai.
Chủ tọa điều hành Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII.
Chủ tọa điều hành Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII.

Cụ thể, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; quy định về mức chuẩn trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh; sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân phát biểu thảo luận tại kỳ họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân phát biểu thảo luận tại kỳ họp.

HĐND tỉnh cũng đã thông qua các nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường giao thông liên vùng huyện Diên Khánh; chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới Trụ sở làm việc Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Diên Khánh; cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 sang năm 2023 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023; danh mục các công trình, dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì mục đích lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác. Ngoài ra, HĐND tỉnh đã thông qua các nghị quyết về: sáp nhập, đặt tên một số thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Diên Khánh; danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh…

Chủ tọa điều hành Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp.
Thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Khắc Mạnh - hưu trí (vì lý so sức khỏe). HĐND tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông: Nguyễn Minh Cường - Thượng tá, Phó trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh và ông Đoàn Minh Long - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh.
 
Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Hội thẩm Toàn án Nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Hội thẩm Toàn án Nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

Bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh: Trong giai đoạn hiện nay, việc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh là yêu cầu mang tính cấp bách, nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội tỉnh nhanh và bền vững. Ông Nguyễn Khắc Toàn đề nghị: UBND tỉnh bám sát, tăng cường năng lực dự báo về tình hình kinh tế - xã hội, trật tự, an toàn xã hội, chú trọng nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án; chủ động, linh hoạt trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đề cao trách nhiệm, nêu gương người đứng đầu; tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương, đơn vị, bảo đảm hiệu quả, làm việc nào dứt điểm việc đó, không để kéo dài, gây ách tắc, lãng phí nguồn lực. UBND tỉnh cần đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong mọi mặt hoạt động đầu tư công; tăng cường công tác hậu kiểm trong giải ngân vốn đầu tư công; khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho đầu tư, lấy đầu tư công dẫn dắt và kích hoạt đầu tư. Đối với việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, UBND tỉnh cần tăng cường, phát huy vai trò chỉ đạo, điều hành của ban chỉ đạo các cấp; rà soát danh mục các dự án đầu tư, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên về tính khả thi, hiệu quả, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, dứt khoát không để tồn tại tình trạng đầu tư dàn trải, manh mún, không phát huy được hiệu quả…

 
HẢI LĂNG 
 
  Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu khai mạc kỳ họp. Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét thông qua 12 nghị quyết, trong đó có 3 nghị quyết quy phạm pháp luật và 9 nghị quyết thông thường; tập trung vào 3 nhóm vấn đề an sinh xã hội, chủ trương đầu tư công và lãnh vực đất đai. Chủ tọa điều hành Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII. Cụ thể, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; quy định về mức chuẩn trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh; sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương v&ag

Tin khác cùng chủ đề

Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII
Kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII
Phiên họp tháng 10 Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa: Sẽ cho ý kiến một số nội dung quan trọng
Kiến nghị phân cấp mạnh thẩm quyền quyết định tổ chức, biên chế
Thăm các đơn vị y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam
Đạt 1 triệu lượt truy cập

Gửi bình luận của bạn