Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII
Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII
  • Thông qua 5 nghị quyết về các chương trình mục tiêu quốc gia và đầu tư công
 
  • Miễn nhiệm, bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
Sáng 22-8, các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa VII. Tham dự kỳ họp có các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. 
 
 
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp.
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp.
 
Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thông qua Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 31/2022 của HĐND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh. HĐND tỉnh cũng đã thảo luận, thông qua các nghị quyết: Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung danh mục dự án mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022; cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công năm 2023.
 
 
Các vị lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Võ Chí Vương.
Các vị lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Võ Chí Vương.
 
Thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, HĐND tỉnh đã miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Trần Thu Mai - nguyên Giám đốc Sở Nội vụ (chuyển công tác khác); bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Võ Chí Vương - Giám đốc Sở Nội vụ.
 
Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Khắc Toàn đề nghị UBND tỉnh khẩn trương xây dựng, ban hành các văn bản quản lý, điều hành tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương theo quy định; xây dựng lộ trình triển khai kế hoạch vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương được giao thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của năm 2022, phấn đấu hoàn thành 100% tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao trong năm 2022; khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp thống nhất, đồng bộ theo quy định, phù hợp điều kiện thực tế. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các ban, các tổ, các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua; giữ mối liên hệ chặt chẽ, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…
 
HẢI LĂNG
Thông qua 5 nghị quyết về các chương trình mục tiêu quốc gia và đầu tư công   Miễn nhiệm, bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026   Sáng 22-8, các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa VII. Tham dự kỳ họp có các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.      Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp.   Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thông qua Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết

Tin khác cùng chủ đề

Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII
Kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII
Phiên họp tháng 10 Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa: Sẽ cho ý kiến một số nội dung quan trọng
Kiến nghị phân cấp mạnh thẩm quyền quyết định tổ chức, biên chế
Thăm các đơn vị y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam
Đạt 1 triệu lượt truy cập

Gửi bình luận của bạn