Chiều 6-5, Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5-2019. Các ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Lê Xuân Thân – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phan Thông – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng chủ trì phiên họp. Cùng dự họp có các ông Nguyễn Đắc Tài - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.
Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa họp phiên thường kỳ tháng 5-2019
Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa họp phiên thường kỳ tháng 5-2019

Chiều 6-5, Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5-2019. Các ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Lê Xuân Thân – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phan Thông – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng chủ trì phiên họp. Cùng dự họp có các ông Nguyễn Đắc Tài - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.

<p style= "text-align: justify; ">Quang cảnh phiên họp</p>

Quang cảnh phiên họp

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã đồng ý bổ sung 3 biên chế dự phòng cho Nhà Thiếu nhi huyện Cam Lâm; đồng ý với phương án sử dụng số tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách năm 2018 theo tờ trình của UBND tỉnh. Cũng tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, đồng ý để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Vĩnh Lương (TP. Nha Trang) giai đoạn 1. Đối với việc bổ sung nguồn vốn ngân sách tỉnh 15,3 tỷ đồng cho dự án Kè Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh), thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh giải trình thêm một số vấn đề, hoàn thiện hồ sơ để trình HĐND tỉnh trong kỳ họp sắp đến.

Cũng tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa VI và dự kiến các nhóm vấn đề, nội dung trọng tâm sẽ tiến hành chất vấn tại kỳ họp; cho ý kiến sơ bộ về Chương trình giám sát HĐND tỉnh năm 2020, điều chỉnh chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019; thứ 8, HĐND tỉnh khóa VI…

X.T

Theo baokhanhhoa.com.vn

Chiều 6-5, Thường trực HĐND tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a tổ chức phi&ecirc;n họp thường kỳ th&aacute;ng 5-2019. C&aacute;c &ocirc;ng Nguyễn Tấn Tu&acirc;n &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, L&ecirc; Xu&acirc;n Th&acirc;n &ndash; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đo&agrave;n Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ph&oacute; Chủ tịch HĐND tỉnh, Phan Th&ocirc;ng &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch HĐND tỉnh c&ugrave;ng chủ tr&igrave; phi&ecirc;n họp. C&ugrave;ng dự họp c&oacute; c&aacute;c &ocirc;ng Nguyễn Đắc T&agrave;i - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a. Quang cảnh phi&ecirc;n họp Tại phi&ecirc;n họp, Thường trực HĐND tỉnh đ&atilde; đồng &yacute; bổ sung 3 bi&ecirc;n chế dự ph&ograve;ng cho Nh&agrave; Thiếu nhi h

Tin khác cùng chủ đề

Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII
Phiên họp tháng 10 Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa: Sẽ cho ý kiến một số nội dung quan trọng
Kiến nghị phân cấp mạnh thẩm quyền quyết định tổ chức, biên chế
Thăm các đơn vị y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam
Đạt 1 triệu lượt truy cập
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri

Gửi bình luận của bạn