Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao 75 suất quà Tết cho người dân huyện Vạn Ninh
Góp ý dự thảo Nghị quyết Quy chế và hoạt động của HĐND
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri TP. Nha Trang
Thẩm tra một số nội dung trình HĐND tỉnh
Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri
Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hoà tháng 3-2018
Ngày 27-3: Diễn ra phiên họp Thường trực HĐND tỉnh
Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh  đối với các vấn đề cử tri quan tâm
Ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI
Khai mạc kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI