Thực hiện yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VII, vừa qua UBND tỉnh đã có báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Báo Khánh Hòa điện tử trân trọng gửi đến bạn đọc toàn văn báo cáo trong file đính kèm:

Thực hiện yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VII, vừa qua UBND tỉnh đã có báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Báo Khánh Hòa điện tử trân trọng gửi đến bạn đọc toàn văn báo cáo trong file đính kèm:


 

Thực hiện yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VII, vừa qua UBND tỉnh đã có báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Báo Khánh Hòa điện tử trân trọng gửi đến bạn đọc toàn văn báo cáo trong file đính kèm: Nhấn vào đây để xem  

Tin khác cùng chủ đề

Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII
Kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII
Phiên họp tháng 10 Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa: Sẽ cho ý kiến một số nội dung quan trọng
Kiến nghị phân cấp mạnh thẩm quyền quyết định tổ chức, biên chế
Thăm các đơn vị y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam
Đạt 1 triệu lượt truy cập

Gửi bình luận của bạn