.Thông qua 32 nghị quyết

Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

.Thông qua 32 nghị quyết

.Thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền

Sáng 11-10, các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa điều hành Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VII. Tham dự kỳ họp có các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hữu Trí - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Các vị đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VII
Các vị đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VII.
Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VII.
Các vị chủ tọa điều hành kỳ họp.
Các vị chủ tọa điều hành kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thảo luận, phân tích và thống nhất thông qua 32 nghị quyết, trong đó có 4 nghị quyết quy phạm pháp luật và 28 nghị quyết thuộc nhiều ngành, lĩnh vực nhằm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 55 của Quốc hội. Các vấn đề được HĐND tỉnh thảo luận, thông qua tại kỳ họp này chủ yếu như: Trên lĩnh vực ngân sách, có các nghị quyết quy định về mức chi trong công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế; hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng; công tác đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức; quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

 
Bà Phạm Thị Xuân Trang thông qua chương trình kỳ họp
Bà Phạm Thị Xuân Trang thông qua chương trình kỳ họp.
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp.

Trong lĩnh vực đầu tư công có các nghị quyết về: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023; phê duyệt chủ trương đầu tư 19 dự án; điều chỉnh, sửa đổi địa điểm thực hiện Dự án di dời đường dây 220kV Đa Nhim - Nha Trang. Trong lĩnh vực nội vụ, HĐND tỉnh đã thông qua: Đề án đẩy mạnh phân cấp cho ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong; quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Khánh Hòa năm 2023; phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, tại kỳ họp, danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công trên địa bàn tỉnh, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh cũng đã được thông qua.

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu thảo luận tại kỳ họp
Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu thảo luận tại kỳ họp.
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp.

Thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Phi Vũ (chuyển công tác khác); miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông: Lê Tấn Bản - nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (do nghỉ hưu theo chế độ); ông Trần Nam Bình - nguyên Giám đốc Sở Xây dựng (do chuyển công tác khác); ông Nguyễn Văn Thiện - nguyên Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (do chuyển công tác khác). HĐND tỉnh đã bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông: Châu Ngô Anh Nhân - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Văn Nhuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Nguyễn Duy Quang - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Các vị lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho các vị vừa được HĐND tỉnh miễn nhiệm do chuyển công tác khác.
Các vị lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các vị được bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Khắc Toàn đề nghị: Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai các nghị quyết vừa được thông qua; các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh kịp thời báo cáo cử tri ở địa phương kết quả của kỳ họp.

Ông Nguyễn Khắc Toàn đề nghị UBND tỉnh sau kỳ họp, tiếp tục chỉ đạo triển khai một số công việc trọng tâm như: Đẩy mạnh phân bổ, triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các công trình, dự án đầu tư công trọng điểm, quan trọng quốc gia; đẩy nhanh tiến độ việc lập, điều chỉnh để trình cấp có thẩm quyền thông qua các quy hoạch đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch vùng huyện theo kế hoạch đề ra; tăng cường quán triệt, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong các cấp ủy, tổ chức đảng về tinh giản biên chế, cơ cấu và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

HẢI LĂNG

.Thông qua 32 nghị quyết .Thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền Sáng 11-10, các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa điều hành Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VII. Tham dự kỳ họp có các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hữu Trí - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành của

Tin khác cùng chủ đề

Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII
Kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII
Phiên họp tháng 10 Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa: Sẽ cho ý kiến một số nội dung quan trọng
Kiến nghị phân cấp mạnh thẩm quyền quyết định tổ chức, biên chế
Thăm các đơn vị y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam
Đạt 1 triệu lượt truy cập

Gửi bình luận của bạn