Sáng 19-9, các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 9-2023. Tham dự có các ông: Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII dự kiến diễn ra vào ngày 10-10
Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII dự kiến diễn ra vào ngày 10-10

Sáng 19-9, các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 9-2023. Tham dự có các ông: Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 9-2023
Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 9-2023

Sau khi nghe dự kiến chương trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VII, ý kiến của UBND tỉnh đề nghị bổ sung một số nghị quyết trình HĐND tỉnh xem xét thông qua tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã cho ý kiến thống nhất với dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VII. Theo dự kiến, kỳ họp sẽ diễn ra ngày 10-10 tới; tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua 16 nghị quyết và thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến các nghị quyết sẽ được trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp tới để các ban HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra.

Cho ý kiến về kế hoạch tổ chức hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa VII, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất không thực hiện tại kỳ họp này, mà sẽ tổ chức vào kỳ họp cuối năm 2023. Thường trực HĐND tỉnh cũng đã cho ý kiến thống nhất đối với các nội dung Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh xin ý kiến liên quan đến các nội dung: Triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn, danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm; quy trình thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

HẢI LĂNG

Sáng 19-9, các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 9-2023. Tham dự có các ông: Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 9-2023 Sau khi nghe dự kiến chương trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VII, ý kiến của UBND tỉnh đề nghị bổ sung một số nghị quyết trình HĐND tỉnh xem xét thông qua tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã cho ý kiến thống nhất với dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VII. Theo dự

Tin khác cùng chủ đề

Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII
Kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII
Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa:  Giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh
Phiên họp tháng 10 Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa: Sẽ cho ý kiến một số nội dung quan trọng
Kiến nghị phân cấp mạnh thẩm quyền quyết định tổ chức, biên chế
Thăm các đơn vị y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

Gửi bình luận của bạn