Ban Pháp chế HĐND tỉnh Khánh Hòa thông qua một số kết quả giám sát
Thống nhất nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh
Giám sát các hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông
Giám sát công tác quản lý khám, chữa bệnh tại các bệnh viện
Lãnh đạo tỉnh làm việc với Hội đồng Trường Đại học Khánh Hòa
Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 10: Thống nhất một số nội dung
Phiên họp tháng 10 Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa: Sẽ cho ý kiến một số nội dung quan trọng
HĐND tỉnh: Giám sát hoạt động khám, chữa bệnh tại TP. Cam Ranh
Nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri
Khai mạc phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa tháng 9-2017