Ngày 16-5, ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 5-2024. Tham dự phiên họp có ông Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Trần Thu Mai - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa họp thường kỳ tháng 5-2024
Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa họp thường kỳ tháng 5-2024

Ngày 16-5, ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 5-2024. Tham dự phiên họp có ông Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Trần Thu Mai - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Ông Nguyễn Khắc Toàn chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, trên cơ sở nội dung UBND tỉnh trình, ý kiến các thành viên dự họp, Thường trực HĐND tỉnh đã cho ý kiến và cơ bản thống nhất với các nội dung liên quan đến việc ban hành: Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của Chi cục Chăn nuôi và Thú y; phương án phân bổ số tăng thu và nguồn tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023. Cũng tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã cho ý kiến và thống nhất các nội dung: Xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01 ngày 9-1-2024 của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2024; thành lập đoàn giám sát chuyên đề “Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”; kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14, nhiệm kỳ 2021 - 2026; thành lập đoàn giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; kế hoạch tổ chức phiên giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất dự kiến Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa VII, sẽ diễn ra trong tháng 7-2024; dự kiến xem xét, thông qua 39 nghị quyết quan trọng. Kết luận phiên họp, ông Nguyễn Khắc Toàn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn chỉnh các hồ sơ của các nội dung trình tại kỳ họp để các ban HĐND tỉnh thẩm tra đúng tiến độ.

VĂN KỲ

Ngày 16-5, ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 5-2024. Tham dự phiên họp có ông Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Trần Thu Mai - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh. Ông Nguyễn Khắc Toàn chủ trì phiên họp. Tại phiên họp, trên cơ sở nội dung UBND tỉnh trình, ý kiến các thành viên dự họp, Thường trực HĐND tỉnh đã cho ý kiến và cơ bản thống nhất với các nội dung liên quan đến việc ban hành: Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của Chi cục Chăn nuô

Tin khác cùng chủ đề

Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII
Kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII
Phiên họp tháng 10 Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa: Sẽ cho ý kiến một số nội dung quan trọng
Kiến nghị phân cấp mạnh thẩm quyền quyết định tổ chức, biên chế
Thăm các đơn vị y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam
Đạt 1 triệu lượt truy cập

Gửi bình luận của bạn