Sáng 21-3, ông Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa chủ trì Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 3-2024 cho ý kiến đối các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh. Tham dự phiên họp có ông Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Trần Thu Mai - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và một số địa phương trong tỉnh.

Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII dự kiến diễn ra ngày 28-3
Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII dự kiến diễn ra ngày 28-3

Sáng 21-3, ông Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa chủ trì Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 3-2024 cho ý kiến đối các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh. Tham dự phiên họp có ông Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Trần Thu Mai - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và một số địa phương trong tỉnh.

Quang cảnh tại Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 3-2024
Quang cảnh tại Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 3-2024

Trên cơ sở nội dung UBND tỉnh trình, ý kiến các đại biểu dự họp, Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến cơ bản thống nhất với các nội dung liên quan đến việc ban hành: Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng công trình Trung tâm Hành chính TP. Nha Trang; tiêu chuẩn định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Ông Trần Mạnh Dũng đề nghị UBND tỉnh rà soát, hoàn chỉnh các nội dung trước khi ban hành các tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích các công trình trên; cần tính toán hết các diện tích chuyên dùng cần có của các công trình để đảm bảo hiệu quả sử dụng lâu dài…

Cho ý kiến đối với dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VII, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất dự kiến kỳ họp sẽ diễn ra ngày 28-3 tới. Về nội dung chương trình kỳ họp, dự kiến UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định 22 nghị quyết quan trọng về: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2024 và giai đoạn 2021 - 2025; điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; danh mục các dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 (lần 2); quyết định chủ trương đầu tư các dự án…  Ông Trần Mạnh Dũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn chỉnh các hồ sơ của các nội dung trình tại kỳ họp để các Ban HĐND tỉnh thẩm tra. Đối với những nội dung hồ sơ chưa trình chưa hoàn chỉnh thì sẽ tiếp tục hoàn chỉnh để trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp sau…

HẢI LĂNG

Sáng 21-3, ông Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa chủ trì Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 3-2024 cho ý kiến đối các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh. Tham dự phiên họp có ông Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Trần Thu Mai - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và một số địa phương trong tỉnh. Quang cảnh tại Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 3-2024 Trên cơ sở nội dung UBND tỉnh trình, ý kiến các đại biểu dự họp, Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến cơ bản thống nhất với các nội dung liên quan đến việc ban hành: Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng công trình Trung t&

Tin khác cùng chủ đề

Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII
Kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII
Phiên họp tháng 10 Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa: Sẽ cho ý kiến một số nội dung quan trọng
Kiến nghị phân cấp mạnh thẩm quyền quyết định tổ chức, biên chế
Thăm các đơn vị y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam
Đạt 1 triệu lượt truy cập

Gửi bình luận của bạn