Sáng 28-3, dưới sự điều hành của các ông: Nguyễn Khắc Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Mạnh Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VII đã được tiến hành. Tham dự Kỳ họp có các ông: Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Hữu Hoàng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đinh Văn Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Hòa Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự kỳ họp còn có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VII thông qua 22 nghị quyết quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh
Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VII thông qua 22 nghị quyết quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh

Sáng 28-3, dưới sự điều hành của các ông: Nguyễn Khắc Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Mạnh Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VII đã được tiến hành. Tham dự Kỳ họp có các ông: Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Hữu Hoàng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đinh Văn Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Hòa Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự kỳ họp còn có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VII
Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VII
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh về tham dự kỳ họp
Các vị lãnh đạo tỉnh tham dự kỳ họp
Chủ tọa điều hành kỳ họp
Chủ tọa điều hành kỳ họp

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã thảo luận, xem xét kỹ lưỡng, biểu quyết thông quan 22 nghị quyết quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp này tập trung vào các nhóm vấn đề: Về chủ trương đầu tư công có các nghị quyết như: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024; điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư 2 dự án thuộc danh mục kèm theo Nghị quyết số 32 năm 2022 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và chủ trương đầu tư một số các dự án quan trọng như: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND huyện và Nhà thư viện huyện Trường Sa; sửa chữa đường một số tuyến đường tại huyện Khánh Vĩnh, huyện Diên Khánh, TP. Cam Ranh. Về chỉ tiêu biên chế chính quyền có các nghị quyết về: Giao số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2024 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện trên địa bàn tỉnh; biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh năm 2024; tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp y tế, văn hóa - thể thao và sự nghiệp khác trên địa bàn tỉnh năm 2024; lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh năm học 2023-2024; số hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp nhóm 4 thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2023- 2024 trên địa bàn tỉnh.  HĐND tỉnh cũng đã thông qua các nghị quyết về danh mục các công trình, dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì mục đích lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang mục đích khác để thực hiện các dự án; danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh; danh mục các dự án được tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc kiểm đếm xác minh nguồn gốc đất, tài sản trên đất thuộc địa bàn Khu kinh tế Vân Phong.

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân tham gia phát biểu thảo luận ý kiến về điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2021-2025
Ông Nguyễn Tấn Tuân tham gia phát biểu thảo luận ý kiến về điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2021-2025
Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại kỳ họp
Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại kỳ họp

Bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Khắc Toàn đề nghị các cơ quan của HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Trong lĩnh vực đầu tư công cần tập trung đẩy mạnh phân bổ, triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; các công trình, dự án đầu tư công trọng điểm, quan trọng quốc gia... Trong quản lý biên chế cần tăng cường quán triệt, tạo sự thống nhất trong các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị, nhất là người đứng đầu về tinh giản biên chế, cơ cấu và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức… Ông Nguyễn Khắc Toàn đề nghị cần phải tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa HĐND với UBND, các sở ngành của tỉnh và chính quyền các địa phương; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội để tạo thành sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua…

HẢI LĂNG

Sáng 28-3, dưới sự điều hành của các ông: Nguyễn Khắc Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Mạnh Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VII đã được tiến hành. Tham dự Kỳ họp có các ông: Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Hữu Hoàng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đinh Văn Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Hòa Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự kỳ họp còn có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh. Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VII C&aacut

Tin khác cùng chủ đề

Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII
Kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII
Phiên họp tháng 10 Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa: Sẽ cho ý kiến một số nội dung quan trọng
Kiến nghị phân cấp mạnh thẩm quyền quyết định tổ chức, biên chế
Thăm các đơn vị y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam
Đạt 1 triệu lượt truy cập

Gửi bình luận của bạn