Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản
Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đường bộ
 Thông cáo số 1 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
Hôm nay (20/5), khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Luật Đường bộ và Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ
Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập
Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính và ngoại giao
Hội nghị toàn quốc triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV
        Khai mạc phiên họp thứ 30 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
 Triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV