Thông cáo số 9 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
 Thông cáo số 8 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)
Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Kết luận về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã
 Thông cáo số 7 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
 Thông cáo số 6 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
 Thông cáo số 5 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
 Thông cáo số 4, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
 Thông cáo số 3 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
 Thông cáo số 2, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV