Thẩm định đề cương chi tiết  lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam  huyện Vạn Ninh giai đoạn 1975  - 2015
Thẩm định Lịch sử cách mạng xã Khánh Thượng giai đoạn 1945-2010
Thăm Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc – Nguyễn Tất Thành
Hội thảo góp ý lịch sử đảng bộ thành phố Cam Ranh giai đoạn 1975  - 2010
Sáng mãi tấm gương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Trừ
Ngũ Hữu Tám – Một tấm gương cách mạng sáng ngời
Khánh Hòa tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Khánh Vĩnh về công tác nghiên cứu, biên soạn Lịch sử cách mạng xã, phường, thị trấn
Những người đi tìm “pho lịch sử bằng vàng” của dân tộc
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân  Mậu Thân 1968 ở Khánh Hòa