Nhớ về một nữ anh hùng
Võ Văn Ký – người Đại đội trưởng Đại đội tự vệ Nha Trang anh dũng, mưu trí
Phụ nữ Khánh Hòa trong cuộc chiến đấu bao vây quân Pháp 101 ngày đêm (23/10/1946 - 1/2/1946)
Hồ Thị Hạnh – nữ chiến sĩ cộng sản kiên trung trên quê hương Ninh Quang – Ninh Hòa
Hội đồng thẩm định họp góp ý bản thảo Lịch sử cách mạng xã Ninh Sim giai đoạn 1930-2010
Ra mắt cuốn lịch sử cách mạng thị trấn Tô Hạp giai đoạn 1930 - 2010
Thẩm định cuốn lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản  Việt Nam thị xã Ninh Hòa giai đoạn 1975-2010
Thành Diên Khánh trong phong trào Cần Vương
Cuộc biểu tình ngày 16/7/1930 - Mãi tỏa sáng truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân Khánh Hòa
Trần Quý Cáp với tỉnh Khánh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa với Trần Quý Cáp