Họp thẩm định Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 1925-1975
Trần Đường - Thủ lĩnh can trường của phong trào Cần Vương ở Khánh Hòa
Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa: Đoàn kết, phát huy truyền thống anh hùng
Hội đồng thẩm định họp góp ý bản thảo lịch sử cách mạng thị trấn Khánh Vĩnh giai đoạn 1945-2010
Khánh Hòa - đẩy mạnh chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng địa phương cho học sinh, sinh viên và thanh niên trong tỉnh
Biên soạn lịch sử cách mạng địa phương: Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ
Phường Ninh Diêm ra mắt cuốn Lịch sử cách mạng,  giai đoạn 1930 - 2010.
Hội đồng thẩm định lịch sử huyện Khánh Sơn họp thông qua đề cương chi tiết lịch sử đảng bộ huyện giai đoạn 1975-2010
Đặng Thị Kim (1929 – 1948) người cộng sản kiên trung