Cần xác định rõ nguyên tắc và ý tưởng đặt tên đường
Tuyên ngôn độc lập ngày 02/9/1945 -  Sống mãi với thời gian
Kỷ niệm 86 năm Ngày Truyền thống đấu tranh Cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân Khánh Hòa (16-7-1930 - 16/7/2016)
Cam Lâm: 14/14 xã, thị trấn xuất bản sách lịch sử cách mạng
Ninh Hòa đẩy mạnh công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử
Hồi ức ngày toàn thắng