Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Mở rộng, phát triển mạng lưới y tế
Đảng bộ Viễn thông Khánh Hòa tiếp tục chỉ đạo triển khai các thỏa thuận hợp tác với tỉnh.
Sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
        Từ 1/7/2024, áp dụng tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất, bãi bỏ cơ chế đặc thù
Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC): Kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập
Hơn 130 học sinh tham gia Hội thi “Tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”
Học kỳ 2 năm học 2023 - 2024: Sẽ dạy nội dung giáo dục địa phương cho lớp 8 và 11
Nâng cao phong cách khoa học và hiệu quả trong tham mưu chiến lược, thực thi công tác khoa giáo