Trong xu thế phát triển tất yếu của thời đại công nghệ 4.0, sau thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số đã được Tập đoàn VNPT ký kết với UBND tỉnh Khánh Hòa, Đảng ủy Viễn thông Khánh Hòa ( Đảng ủy VNPT Khánh Hòa) đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện ký kết các thỏa thuận hợp tác trong công tác chuyển đổi số với các địa phương, đơn vị trong tỉnh nhằm góp phần đưa Khánh Hòa trở thành địa phương đi đầu về chuyển đổi số của cả nước.

Đảng bộ Viễn thông Khánh Hòa tiếp tục chỉ đạo triển khai các thỏa thuận hợp tác với tỉnh.
Đảng bộ Viễn thông Khánh Hòa tiếp tục chỉ đạo triển khai các thỏa thuận hợp tác với tỉnh.

Hợp tác toàn diện

Tháng 6/2022 Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT và Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số. Theo đó, nội dung hợp tác sẽ tập trung trên 4 lĩnh vực gồm: Triển khai các giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin tạo nền móng chuyển đổi số; xây dựng phát triển Chính quyền số; Phát triển kinh tế số; Phát triển xã hội số và đào tạo.

Tập đoàn VNPT đề xuất UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai các giải pháp công nghệ thông tin tiên tiến, phù hợp với điều kiện cơ sở hạ tầng của tỉnh để đặt nền móng cho việc phát triển chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại địa phương; phối hợp khảo sát, tư vấn đề án, quy hoạch tổng thể về chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh; đề xuất phương án, giải pháp xây dựng hạ tầng số, các nền tảng dùng chung, đảm bảo an toàn an ninh thông tin và hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực viễn thông, công nghệ thông tin. Đồng thời, khảo sát, xúc tiến triển khai phủ sóng 5G và phát triển hạ tầng mạng cáp quang; giới thiệu, tư vấn, hợp tác, chuyển giao công nghệ và triển khai chuyển đổi số cho các doanh nghiệp có nhu cầu; cung cấp các giải pháp không dùng tiền mặt, phát triển thương mại điện tử…

Với lợi thế là đơn vị nhiều năm cung cấp các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa, VNPT Khánh Hòa đã phối hợp tốt với các cơ quan chuyên môn, địa phương của tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai nhanh các thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giữa tỉnh với Tập đoàn VNPT.

Tập trung triển khai

Để sớm cụ thể hóa các nội dung hợp tác trong chuyển đổi số với tỉnh Khánh Hòa, năm 2023, Đảng bộ Viễn thông Khánh Hòa tiếp tục phân công một đồng chí Đảng ủy viên, Phó Giám đốc VNPT Khánh Hòa trực tiếp chỉ đạo công tác hợp tác chuyển đổi số; phân giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc phối hợp với các  địa phương, đơn vị tỉnh Khánh Hòa đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi số tại một số địa phương, ban ngành. Cụ thể VNPT Khánh Hòa đã thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác với: Tỉnh đoàn Khánh Hòa, Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Khánh Hòa (Agribank Khánh Hòa)… nhằm nhằm phát huy tối đa thế mạnh của hai bên; huy động nguồn lực tổng hợp để hỗ trợ nhau thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, đồng thời góp phần mang lại lợi ích chung cho xã hội; triển khai các sản phẩm, dịch vụ viễn thông, truyền thông, dịch vụ số nhằm nâng cao công tác chuyển đổi số phục vụ tốt các hoạt động của mỗi bên…VNPT Khánh Hòa nỗ lực triển khai nhằm hỗ trợ đắc lực công tác chuyển đổi số tại các đơn vị này.

Thỏa thuận hợp tác với Agribank

Mới đây nhất, VNPT Khánh Hòa và UBND huyện Cam Lâm cũng tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025 tầm nhìn đến năm 2030. VNPT Khánh Hòa đề xuất triển khai các giải pháp CNTT tiên tiến, phù hợp với điều kiện, cơ sở hạ tầng của thành phố để đặt nền móng cho việc phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại địa phương Cam Lâm theo tinh thần các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy Khánh Hòa về chuyển đổi số tỉnh. Cụ thể, VNPT Khánh Hòa phối hợp với UBND huyện Cam Lâm và các cơ quan chuyên môn thực hiện khảo sát, tư vấn đề án, quy hoạch tổng thể về chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh; đề xuất phương án, giải pháp xây dựng hạ tầng số, các nền tảng dùng chung; Rà soát nâng cấp, đầu tư và hoàn thiện hạ tầng viễn thông; Khảo sát, đánh giá và xúc tiến triển khai phủ sóng 5G và phát triển hạ tầng mạng cáp quang trong khả năng và điều kiện cho phép; nâng cao chất lượng dịch vụ truy nhập băng rộng đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh; Giới thiệu, tư vấn, hợp tác, chuyển giao công nghệ và triển khai chuyển đổi số cho các doanh nghiệp có nhu cầu chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn; Triển khai cung cấp các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển thương mại điện tử hướng tới phát triển toàn diện nền kinh tế số; Phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ chuyên gia về VT-CNTT; đào tạo nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm đáp ứng xu hướng của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tạo điều kiện để các sinh viên CNTT và viễn thông trên địa bàn được thực hành, thực tập, tiếp nhận sinh viên giỏi đáp ứng được các tiêu chuẩn tuyển dụng của VNPT làm việc tại VNPT Khánh Hòa.

 

Ông Đặng Minh Hải, Trưởng Đại diện, Giám đốc Viễn thông Khánh Hòa cùng ông Ngô Văn Bảo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm Ký kết thỏa thuận hợp tác với UBND huyện Cam Lâm 

Trong hợp tác với Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, đơn vị đang giới thiệu Trung tâm Điều hành giáo dục (IOC Giáo dục) cho Sở; phối hợp cùng Sở triển khai các ứng dụng Quản lý nhà trường vnEDU; giải pháp đóng học phí không tiền mặt bằng VNPT Money; Quản lý và tra cứu văn bằng chứng chỉ các cấp…. Với các sở, ngành tham mưu của UBND tỉnh Khánh Hòa, đơn vị còn giới thiệu các giải pháp cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong quản trị các lĩnh vực Y tế, Giáo dục, Du lịch, Tài nguyên môi trường… Thí điểm triển khai Bệnh viện ứng dụng CNTT cấp độ 6 (Bệnh viện thông minh) tại Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần tỉnh Khánh Hòa. Phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 2 lớp đào tạo về An toàn – An ninh mạng và Diễn tập ứng cứu xử lý an toàn, an ninh mạng cho cán bộ, công chức quản trị mạng trên toàn tỉnh năm 2022. Đảm bảo việc tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết, thông tin thời sự bằng hình thức trực tuyến. Đặc biệt đơn vị đảm bảo thực hiện tốt có hiệu quả công tác phục vụ sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND các cấp thông qua hệ thống hội nghị truyền hình.

Ngoài ra, Đảng ủy đã chỉ đạo, triển khai tư vấn giải pháp xây dựng đô thị thông minh cho Thành phố Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa; Thí điểm chợ không dùng tiền mặt tại chợ Dinh và giải pháp Truyền thanh thông minh tại cho các xã Cam Lập (Cam Ranh); Cam Thành Nam (Cam Lâm); Ninh Phú, Ninh Bình, Ninh Tây, Ninh Hưng, Ninh Phụng (TX Ninh Hòa) và tiếp tục triển khai giải pháp truyền thanh thông minh cho các xã của Huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Diên Khánh và Vạn Ninh trong thời gian tới.

 Ông Đặng Minh Hải - Bí thư Đảng ủy Viễn thông Khánh Hòa cho biết: Trong năm qua, bên cạnh việc luôn nhận được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, thì sự chỉ đạo, quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, của UBND tỉnh Khánh Hòa, mà trực tiếp là Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Sở TTTT tỉnh Khánh Hòa là điều kiện thuận lợi để đơn vị triển khai thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TU. Đặc biệt, sau khi Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết 16-NQ/TU, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định số 909/QĐ-UBND, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp xây dựng kế hoạch số 58-KH/ĐUK cùng sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong tư duy và hành động về chuyển đổi số trên địa bàn, cũng là điều kiện không nhỏ cho VNPT Khánh Hòa cùng góp phần tham gia chuyển đổi số trên địa bàn.

Văn Thìn

Hợp tác toàn diện Tháng 6/2022 Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT và Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số. Theo đó, nội dung hợp tác sẽ tập trung trên 4 lĩnh vực gồm: Triển khai các giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin tạo nền móng chuyển đổi số; xây dựng phát triển Chính quyền số; Phát triển kinh tế số; Phát triển xã hội số và đào tạo. Tập đoàn VNPT đề xuất UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai các giải pháp công nghệ thông tin tiên tiến, phù hợp với điều kiện cơ sở hạ tầng của tỉnh để đặt nền móng cho việc phát triển chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại địa phương; phối hợp khảo sát, tư vấn đề án, quy hoạch tổng thể về chuyển đổi số v

Tin khác cùng chủ đề

Hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng chống dịch đối với người nhập cảnh qua Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh
        Góp phần chăm sóc tốt nhất cho sức khỏe trẻ em
KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1-6: Chung tay bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa: Công trình xứng tầm, sân chơi ý nghĩa cho thiếu nhi
Nỗ lực bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Chủ tịch Tập đoàn Dịch vụ y tế khẩn cấp Nhật Bản

Gửi bình luận của bạn