Ngày 16-1, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Học sinh Khánh Hòa nghỉ Tết từ ngày 5 đến 17-2
Học sinh Khánh Hòa nghỉ Tết từ ngày 5 đến 17-2

Ngày 16-1, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Theo đó, học sinh các cấp được nghỉ học từ thứ Hai ngày 5-2 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Quý Mão) đến hết thứ Bảy ngày 17-2 (tức ngày mùng 8 tháng Giêng năm Giáp Thìn). Công chức, viên chức và người lao động nghỉ từ thứ Năm ngày 8-2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão) đến hết thứ Tư ngày 14-2 (tức ngày Mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Lễ hội Xuân Quý Mão năm 2023 tại Trường Tiểu học Phước Tiến (TP. Nha Trang).
Lễ hội Xuân Quý Mão năm 2023 tại Trường Tiểu học Phước Tiến (TP. Nha Trang).

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu, trước và sau thời gian nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị phải duy trì chế độ công tác cũng như nề nếp dạy học theo đúng kế hoạch. Trong thời gian nghỉ Tết, lưu ý bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc đảm bảo liên tục. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh, học viên thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Trước khi nghỉ Tết phải kiểm tra, niêm phong các phòng làm việc, phòng học, nhất là các phòng thiết bị, thư viện, phòng chứa hồ sơ, tài liệu quan trọng…; có phương án phòng cháy, chữa cháy và bố trí người trực 24/24 giờ; gửi danh sách người trực và số điện thoại trực Tết về cơ quan quản lý cấp trên để liên hệ khi cần thiết.

H.NGÂN

 
Ng&agrave;y 16-1, Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo th&ocirc;ng b&aacute;o lịch nghỉ Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n Gi&aacute;p Th&igrave;n năm 2024. Theo đ&oacute;, học sinh c&aacute;c cấp được nghỉ học từ thứ Hai ng&agrave;y 5-2 (tức ng&agrave;y 26 th&aacute;ng Chạp năm Qu&yacute; M&atilde;o) đến hết thứ Bảy ng&agrave;y 17-2 (tức ng&agrave;y m&ugrave;ng 8 th&aacute;ng Gi&ecirc;ng năm Gi&aacute;p Th&igrave;n). C&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức v&agrave; người lao động nghỉ từ thứ Năm ng&agrave;y 8-2 (tức ng&agrave;y 29 th&aacute;ng Chạp năm Qu&yacute; M&atilde;o) đến hết thứ Tư ng&agrave;y 14-2 (tức ng&agrave;y M&ugrave;ng 5 th&aacute;ng Gi&ecirc;ng năm Gi&aacute;p Th&igrave;n). <img style="float: center;" src="https://baokhanhhoa.vn/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/012024/a1_20240116121638.jpg" alt="Lễ hội Xu&acirc;n Qu&yacute; M&atilde;o năm 2023 tại Trường Tiểu học Phước Tiến (TP. Nha Trang). " /> Lễ hội Xu&acirc;n Qu&yacute; M&atilde;o năm 2023 tại Trư

Tin khác cùng chủ đề

Hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng chống dịch đối với người nhập cảnh qua Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh
        Góp phần chăm sóc tốt nhất cho sức khỏe trẻ em
KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1-6: Chung tay bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa: Công trình xứng tầm, sân chơi ý nghĩa cho thiếu nhi
Nỗ lực bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Chủ tịch Tập đoàn Dịch vụ y tế khẩn cấp Nhật Bản

Gửi bình luận của bạn