Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2023
Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị
Nghiên cứu các nhiệm vụ khoa học về môi trường với sức khỏe con người
Họp Hội đồng thẩm định Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức  Hội nghị giao ban an ninh tư tưởng quý III/2023
Sẽ ra mắt video quảng bá hình ảnh Khánh Hoà đến du khách
Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị Báo cáo viên tháng 9/2023
Đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản khảo sát thực tế tại tỉnh Khánh Hòa
Tăng cường tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền biển, đảo
Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy Khánh Hòa:  Làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Nha Trang về chuyển đổi số