Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của đảng (01/8/1930 – 01/8/2022)
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Bế mạc lớp bồi dưỡng công tác tuyên giáo
Khai giảng lớp bồi dưỡng công tác tuyên giáo
Hội nghị giao ban các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2022
Khánh Hòa tích cực triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phục hồi kinh tế trên địa bàn tỉnh
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý II và triển khai nhiệm vụ quý III năm 2022
Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 7 năm 2022
Gặp mặt cán bộ Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu V
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo quý II và 06 tháng đầu năm 2022
Hội nghị giao ban an ninh tư tưởng quý II/2022