Sáng ngày 11/4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Giao ban công tác Tuyên giáo quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ quý II/2024. Các đồng chí: Lê Hữu Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Duy Lộc, Nguyễn Quốc Bảo - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đơn vị: Trường Chính trị tỉnh; UBND huyện Trường Sa; ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy; ban tuyên giáo, tuyên huấn, phòng công tác chính trị các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; ban tuyên giáo Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo các phòng trực thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Hội nghị Giao ban công tác tuyên giáo quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2024
Hội nghị Giao ban công tác tuyên giáo quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2024

Trong quý I/2024, toàn ngành tuyên giáo chú trọng, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả trong việc xây dựng, ban hành, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; chủ động tham mưu cấp ủy các cấp tổ chức sơ kết, tổng kết chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng đảm bảo chất lượng; phối hợp chặt chẽ, với các cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm. Tích cực đổi mới phương thức công tác tuyên giáo phù hợp với xu thế phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, Internet, mạng xã hội. Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng ngày càng đáp ứng nhanh chóng, kịp thời, thông tin chính xác, đầy đủ đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt là những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm tác động đến nhận thức, tư tưởng, hành động của các tầng lớp nhân dân; công tác bồi dưỡng lý luận chính trị ngày càng đi vào chiều sâu, sát với từng địa phương, đơn vị; hoạt động văn hóa, văn nghệ phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của người dân và du khách. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai đầy đủ, kịp thời, bám sát định hướng của Trung ương, tỉnh phù hợp với địa phương. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nội dung quan trọng như: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”; thực hiện Chuyên đề đối ngoại “Khánh Hòa: Quyết tâm bứt phá - tạo đà phát triển bền vững trong giai đoạn mới”; phối hợp xây dựng video ngắn với chủ đề: “Nha Trang, Khánh Hòa - Điểm đến lý tưởng”, qua đó, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa, các tiềm năng, thế mạnh của Khánh Hòa đến du khách trong và ngoài nước; các nội dung phục vụ Lễ kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển thành phố Nha Trang (1924 - 2024), 15 năm Nha Trang được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Khánh Hòa (22/4/2009 - 22/4/2024).

     

Ảnh: Đại diện các địa phương, đơn vị phát biểu tại Hội nghị.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức thành công Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dư luận xã hội năm 2024; chỉ đạo, định hướng tuyên truyền các quy hoạch tỉnh Khánh Hòa, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị đã tham mưu cấp ủy triển khai sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” và tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm đà bản sắc “cây tre Việt Nam”” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng…thông qua nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả gắn thực tiễn địa phương, đơn vị; tích cực hưởng ứng các cuộc thi, giải báo chí do Trung ương, tỉnh, ngành phát động: Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Tư năm 2024; Cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử 120 năm hình thành, phát triển tỉnh Đắk Lắk”; Cuộc thi “Bác Hồ với Thái Nguyên - Thái Nguyên học tập và làm theo Bác”…

Ảnh: Đ/c Lê Hữu Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo, định hướng tại Hội nghị.

Phát biểu định hướng tại Hội nghị, đồng chí Lê Hữu Thọ ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của toàn ngành tuyên giáo tỉnh nhà trong quý I/2024. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, toàn ngành cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung tham mưu cấp ủy tổ chức tốt sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; Tiếp tục thực hiện tốt công tác tư tưởng, quán triệt sâu sắc, triển khai đồng bộ chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động số 30-CTr/TU, ngày 23/2/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 09- NQ/TW trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động nghiên cứu, dự báo, nắm bắt tình hình tư tưởng tâm trạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân gắn với công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, thanh tra, kiểm tra, xử lý kỷ luật, truy tố cán bộ vi phạm để kịp thời định hướng tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí, hành động trong Đảng, đồng thuận trong xã hội đối với chủ trương, quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước; chủ động trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp sau khi Trung ương phê duyệt Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045; Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040 và một số quy hoạch, các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền video quảng bá Khánh Hòa với nhiều hình thức phù hợp, tận dụng các phương thức truyền thông mới nhằm thông tin hình ảnh tỉnh Khánh Hòa, văn hóa, con người, tiềm năng đầu tư, du lịch; nêu bật chủ trương, chính sách thu hút, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước hợp tác, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa; tuyên truyền biển, đảo với nhiều hình thức, nội dung phong phú, phù hợp nhằm khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa.

Tổ chức tốt thao giảng giảng viên Lý luận chính trị năm trên địa bàn tỉnh năm 2024; tích cực, trách nhiệm tham gia Đề án phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên internet; không ngừng nghiên cứu, nâng cao chất lượng các mặt công tác tuyên giáo; duy trì, công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên, điều tra dư luận xã hội, công tác khoa giáo, báo chí, văn hóa, văn nghệ và lịch sử Đảng. Qua đó, đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự đồng tỉnh, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Ảnh: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng Bằng khen cho 17 tập thế, cá nhân (09 tập thể và 08 cá nhân) có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Cầu truyền hình trực tuyến chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024 đến cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân huyện Trường Sa.

Thừa ủy quyền của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao tặng Bằng khen cho 17 tập thế, cá nhân (09 tập thể và 08 cá nhân) có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Cầu truyền hình trực tuyến chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024 đến cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân huyện Trường Sa.

Hải Quang

Trong quý I/2024, toàn ngành tuyên giáo chú trọng, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả trong việc xây dựng, ban hành, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; chủ động tham mưu cấp ủy các cấp tổ chức sơ kết, tổng kết chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng đảm bảo chất lượng; phối hợp chặt chẽ, với các cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm. Tích cực đổi mới phương thức công tác tuyên giáo phù hợp với xu thế phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, Internet, mạng xã hội. Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng ngà

Tin khác cùng chủ đề

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo Quý 1 năm 2022
Sôi nổi Giải cầu lông kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO (1-8-1930 – 1-8-2023): TIẾP TỤC KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ “ĐI TRƯỚC MỞ ĐƯỜNG, ĐI CÙNG THỰC HIỆN, ĐI SAU TỔNG KẾT”
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III năm 2021
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban an ninh tư tưởng quý III/2022
Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo  và hoạt động báo cáo viên Thị ủy năm 2021

Gửi bình luận của bạn