Chiều ngày 01/4/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo quý 1 năm 2022. Đồng chí Lê Hữu Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị trong Khối Khoa giáo.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo Quý 1 năm 2022
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo Quý 1 năm 2022

Chiều ngày 01/4/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo quý 1 năm 2022. Đồng chí Lê Hữu Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị trong Khối Khoa giáo.

Đồng chí Lê Hữu Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị

Trong quý I năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo về: công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đồng thời ban hành các hướng dẫn công tác khoa giáo, công tác văn hóa văn nghệ năm 2022.

Đặc biệt, triển khai thực hiện Quyết định 238-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị Ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước (gồm các sở: Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa và Thể thao, Tài nguyên và Môi trường, Lao động thương binh và xã hội, Thông tin và Truyền thông) giai đoạn 2022 – 2025. Qua đó, tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động của hệ thống chính trị và Nhân dân trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm về các lĩnh vực khoa giáo trên địa bàn tỉnh.

Sau Hội nghị Ký kết, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước triển khai các nhiệm vụ khoa giáo như: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ chuẩn bị các nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị “về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”; Phối hợp với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; tăng cường tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các trang fanpage của Ban quản lý về các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, lao động, việc làm, môi trường, chuyển đổi số…

 

 

 

 

 

Các đại biểu tham gia phát biểu tại Hội nghị

Các cơ quan quản lý Nhà nước trong khối khoa giáo đã tích cực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực khoa giáo: triển khai đồng bộ các biện pháp chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng chống dịch bệnh COVID-19; hoàn thành chiến dịch tiêm chủng mùa xuân vắc xin COVID-19 cho người dân từ độ tuổi 12 trở lên; nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn trường học; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng mừng Xuân Nhâm Dần 2022; tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; tham mưu ban hành Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế Biển tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025 và Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông thôn miền núi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025; tích cực tổ chức các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo... Có thể khẳng định, hoạt động của các cơ quan trong khối Khoa giáo trong Quý I  đã góp phần quan trọng góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh đã hạ từ cấp 2 xuống cấp 1 - bình thường mới; giúp GRDP của tỉnh ước tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Hữu Thọ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của các đơn vị trong Khối, đồng thời đề nghị các đơn vị trong khối tập trung cao độ, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp công tác khoa giáo nêu trong Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phối hợp tham mưu triển khai tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo; tập trung triển khai cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban Cán sự UBND tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước trong triển khai Quyết định 238-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII, làm tốt công tác tư tưởng, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội đối với những vấn đề đang được Nhân dân quan tâm có liên quan đến công tác khoa giáo Đảng như: vấn đề quản lý tài nguyên, môi trường; công tác phòng, chống dịch COVID-19; công tác tuyển sinh vào lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT quốc gia, phân luồng học sinh sau THCS, THPT; việc thúc đẩy thị trường khoa học công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh...

DK

Chiều ngày 01/4/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo quý 1 năm 2022. Đồng chí Lê Hữu Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị trong Khối Khoa giáo. Đồng chí Lê Hữu Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Trong quý I năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo về: công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; phát tr

Tin khác cùng chủ đề

Sôi nổi Giải cầu lông kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO (1-8-1930 – 1-8-2023): TIẾP TỤC KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ “ĐI TRƯỚC MỞ ĐƯỜNG, ĐI CÙNG THỰC HIỆN, ĐI SAU TỔNG KẾT”
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III năm 2021
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban an ninh tư tưởng quý III/2022
Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo  và hoạt động báo cáo viên Thị ủy năm 2021
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm, chúc mừng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày truyền thống

Gửi bình luận của bạn