Sáng ngày 16/4/2024, tại Huyện ủy Khánh Sơn, Đoàn Công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Lê Hữu Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy. Cùng dự có đồng chí Phạm Duy Lộc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo các phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Về phía huyện có các đồng chí: Mấu Thái Cư, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Khánh Sơn, Mấu Thị Thị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Khánh Sơn, Đinh Văn Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Khánh Sơn.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Huyện ủy Khánh Sơn về công tác tuyên giáo
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Huyện ủy Khánh Sơn về công tác tuyên giáo

Ảnh: Đồng chí Lê Hữu Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết luận tại buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Khánh Sơn

Thời gian qua, Thường trực Huyện ủy Khánh Sơn bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã lãnh đạo địa phương triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ: Phát triển kinh tế - xã hội; an ninh - quốc phòng; công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị…, đạt được kết quả đó, có sự đóng góp của công tác tuyên giáo trong việc tuyên truyền, định hướng kịp thời, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đồng thời, tham mưu cho cấp ủy tổ chức thành công các hoạt động nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm, sự kiện trọng đại của Đảng, đất nước, của tỉnh, địa phương... tạo không khí vui tươi, phấn khởi và sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh những mặt tích cực, công tác tuyên giáo của huyện cũng còn một số hạn chế như: Việc trao đổi, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội đôi lúc chưa kịp thời; công tác Biên soạn cuốn “Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Sơn, giao đoạn 2015 - 2025”; lịch sử các ngành..., còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng.

Ảnh: Đồng chí Mấu Thái Cư, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Khánh Sơn trao đổi tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hữu Thọ đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau: Nâng cao tính chủ động, sáng tạo, kịp thời trong công tác tham mưu cho cấp ủy trên lĩnh vực tuyên giáo, quan tâm công tác tuyên truyền phải sát với thực tiễn địa phương, có chiều sâu, hiệu quả; Tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội, dự báo tình hình, nhất là dư luận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân liên quan đến việc triển khai các dự án, công trình trọng điểm, như dự án đường liên tỉnh (Khánh Hòa - Lâm Đồng - Ninh Thuận), việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, lưu ý phải phối hợp với các ngành tuyên truyền về lợi ích của việc triển khai các dự án; các chính sách an sinh xã hội, sinh kế của người dân, nhất là chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số... tránh phát sinh tình huống phức tạp, không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự; Quan tâm công tác tuyên truyền các ấn phẩm lịch sử cách mạng xã, thị trấn nhằm giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống trong thế hệ trẻ, đoàn viên, thanh niên; Tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; triển khai sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”và tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm đà bản sắc “cây tre Việt Nam””của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng…thông qua nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả gắn thực tiễn địa phương; Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn huyện.

Phối hợp với các ngành tích cực vận động, tuyên truyền Nhân dân tiếp tục gìn giữ, bảo tồn, nhân rộng các loại hình văn hóa truyền thống vào trong sinh hoạt cộng đồng: Lễ bỏ mả của người Raglai, lễ ăn đầu lúa mới… Qua đó góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết cộng đồng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị Thường trực Huyện ủy Khánh Sơn tiếp tục quan tâm chỉ đạo các hoạt động của Ban Tuyên giáo Huyện ủy; chỉ đạo nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa các ngành với Ban Tuyên giáo Huyện ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; quan tâm mở đường truyền trực tuyến đến cơ sở để phục vụ công tác học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; Quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần xây dựng huyện Khánh Sơn trở thành tiểu đô thị sinh thái núi rừng.

Hải Quang

Ảnh: Đồng chí Lê Hữu Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết luận tại buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Khánh Sơn Thời gian qua, Thường trực Huyện ủy Khánh Sơn bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã lãnh đạo địa phương triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ: Phát triển kinh tế - xã hội; an ninh - quốc phòng; công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị…, đạt được kết quả đó, có sự đóng góp của công tác tuyên giáo trong việc tuyên truyền, định hướng kịp thời, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm

Tin khác cùng chủ đề

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo Quý 1 năm 2022
Sôi nổi Giải cầu lông kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO (1-8-1930 – 1-8-2023): TIẾP TỤC KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ “ĐI TRƯỚC MỞ ĐƯỜNG, ĐI CÙNG THỰC HIỆN, ĐI SAU TỔNG KẾT”
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III năm 2021
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban an ninh tư tưởng quý III/2022
Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo  và hoạt động báo cáo viên Thị ủy năm 2021

Gửi bình luận của bạn