Sáng 26/4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp với đại diện lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng để trao đổi, thảo luận một số nội dung để chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cấp tỉnh. Đồng chí Trần Mộng Điệp, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị đảm bảo nghiêm túc, trang trọng, tiết kiệm
Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị đảm bảo nghiêm túc, trang trọng, tiết kiệm

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Theo Kế hoạch số 198-KH/TU, ngày 22/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, việc sơ kết nhằm mục đích đánh giá những kết quả đạt được trong 03 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với các Nghị quyết Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và đề ra phương hướng, giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới, đồng thời, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó tuyên truyền, cổ vũ, động viên và lan tỏa sâu rộng những cách làm hay, mô hình sáng tạo trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân. Hội nghị sơ kết phải được tổ chức nghiêm túc, trang trọng, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, tránh hình thức.

Sau khi nghe ý kiến trao đổi, thảo luận của đại diện lãnh đạo các đơn vị và phòng chuyên môn về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị tiếp tục khẩn trương triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch số 198-KH/TU, ngày 22/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về thời gian tổ chức Hội nghị, phát hành giấy mời, trang trí Hội nghị, chuẩn bị tài liệu và các chế độ, kinh phí phục vụ Hội nghị; Văn phòng UBND tỉnh thẩm định, trình UBND tỉnh nội dung phát động phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Hội nghị sơ kết; Sở Nội vụ tham mưu nội dung phát động phong trào thi đua của UBND tỉnh, trình hồ sơ khen thưởng theo đúng quy định; Báo Khánh Hòa đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, lan tỏa gương người tốt, việc tốt vào thời điểm trước, trong và sau Hội nghị, xây dựng chuyên trang trong số báo ra ngày tổ chức Hội nghị sơ kết; live stream Hội nghị sơ kết trên Báo Khánh Hòa điện tử, fanpage của Báo; Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa xây dựng phóng sự về những kết quả đạt được của tỉnh trong 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW để chiếu tại Hội nghị sơ kết, tăng thời thông tin, tuyên truyền, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kịch bản chi tiết Hội nghị; Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng xây dựng Chương trình văn nghệ chào mừng tại Hội nghị cấp tỉnh với chủ đề “Khánh Hòa mãi khắc ghi lời Bác. Cũng tại buổi họp, đồng chí cũng chỉ đạo phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng khẩn trương xây dựng kịch bản chi tiết Hội nghị, tham mưu xây dựng Báo cáo sơ kết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức Hội nghị;...

Việc tổ chức Hội nghị sơ kết cấp tỉnh được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu theo hướng đổi mới cả về nội dung và hình thức, như: Phát phóng sự về những thành tựu đạt được qua 03 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW thay cho việc đọc báo cáo sơ kết; live stream Hội nghị sơ kết; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình kết hợp với trình chiếu hình ảnh, tóm tắt thành tích trên màn hình led;… để tạo sự lan tỏa sâu rộng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

                                                                                                 Lâm An

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị Theo Kế hoạch số 198-KH/TU, ngày 22/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, việc sơ kết nhằm mục đích đánh giá những kết quả đạt được trong 03 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với các Nghị quyết Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và đề ra phương hướng, giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới, đồng thời, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó tuyên truyề

Tin khác cùng chủ đề

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo Quý 1 năm 2022
Sôi nổi Giải cầu lông kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO (1-8-1930 – 1-8-2023): TIẾP TỤC KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ “ĐI TRƯỚC MỞ ĐƯỜNG, ĐI CÙNG THỰC HIỆN, ĐI SAU TỔNG KẾT”
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III năm 2021
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban an ninh tư tưởng quý III/2022
Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo  và hoạt động báo cáo viên Thị ủy năm 2021

Gửi bình luận của bạn