Tập trung tham mưu cho cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức
Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Tập trung tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV
Bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng
Ngày 29/6/2022: sẽ diễn ra chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Khát vọng đại dương xanh”
Khánh Hòa: Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022 thành công tốt đẹp
Khai mạc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022
Thị ủy Ninh Hòa: Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022)
Tọa đàm “Bác Hồ với công tác văn hóa” nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác
Tập trung tuyên truyền sâu rộng kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII