Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa và Sở Thông tin và Truyền thông
Thẩm định bản thảo cuốn sách "Lịch sử lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 1975 - 2015"
Khánh Hòa tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2021
Khai mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2021
Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đối với công tác tổ chức, quản lý lớp học ở các chi bộ,  đảng bộ cơ quan, đơn vị
Đảm bảo các điều kiện để phục vụ thành công Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2021
HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT LÀ YẾU TỐ NỀN TẢNG, QUAN TRỌNG ĐỂ ĐƯA NGHỊ QUYẾT NHANH CHÓNG ĐI VÀO CUỘC SỐNG
Kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đảng các cấp tại Đảng ủy Công an tỉnh
Kiểm tra học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII tại Huyện ủy Diên Khánh
Hội nghị giao ban công tác báo chí quý III và định hướng tuyên truyền quý IV/2021