Sáng ngày 09/5/2024, đồng chí Lê Hữu Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Liên Sang, huyện Khánh Vĩnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và 3 tháng đầu năm 2024; kết quả thực hiện các nội dung tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Liên Sang năm 2023; kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Cùng dự buổi làm việc về phía huyện có đồng chí Mấu Văn Phi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Khánh Vĩnh; đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh.

Đồng chí Lê Hữu Thọ làm việc với xã Liên Sang
Đồng chí Lê Hữu Thọ làm việc với xã Liên Sang

Qua báo cáo, trong năm 2023 và 3 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, kịp thời việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh; Chuyên đề 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tỉnh Khánh Hòa tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”; tuyên truyền các ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị, lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh, của huyện; chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy vai trò của mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội; thường xuyên nắm tình hình, tham mưu giải quyết các vấn đề mới phát sinh, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến đời sống Nhân dân. Tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã tiếp tục phát triển ổn định; tổng diện tích gieo trồng, sản lượng cây lương thực đạt cao so với với kế hoạch; chế độ chính sách được thực hiện đúng, đủ, kịp thời; công tác giảm nghèo được quan tâm và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ; công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Bên cạnh những kết quả đạt được, địa phương vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: Giá cả nông sản không ổn định đã ảnh hưởng đến thu nhập, việc tái đầu tư sản xuất của người dân; kỹ thuật chăm sóc, nuôi trồng tuy đã được quan tâm, hướng dẫn nhưng việc triển khai vẫn còn nhiều hạn chế dẫn đến năng suất một số cây trồng đạt thấp; hệ thống giao thông nông thôn chưa được xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ ảnh hưởng đến việc đi lại sản xuất và vận chuyển nông sản của Nhân dân; nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ từ các nghị quyết, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững… còn manh mún, dàn trải; số lao động làm việc tại các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn tỉnh còn hạn chế; tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 36,39%. Về Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã đã đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu đến hết năm 2025 cố gắng đạt 16/19 tiêu chí.

Đồng chí Lê Hữu Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kết luận buổi làm việc

Sau khi báo cáo của các thành viên dự họp và ý kiến của đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Lê Hữu Thọ đánh giá cao sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, sự nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy xã trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị đã đề ra, cũng như những kết quả trong việc triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, đề nghị thời gian tới, xã Liên Sang tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, huyện phù hợp với đặc thù địa phương; tuyên truyền sâu rộng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024; tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh việc thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, an ninh, quốc phòng trong năm 2024; triển khai hiệu quả Chuyên đề 2024; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động góp phần giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân có nhận thức đầy đủ, toàn diện ý nghĩa, lợi ích mang lại từ việc tham gia hưởng ứng các phong trào xây dựng nông thôn mới, các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Quan tâm hỗ trợ, nhân rộng các mô hình sản xuất, nuôi trồng đạt hiệu quả; khuyến khích và hỗ trợ Nhân dân ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tiếp tục huy động nguồn lực hỗ trợ mô hình sinh kế chăn nuôi, trồng trọt từ các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn để từng bước giúp các hộ dân thoát nghèo, hạn chế tình trạng tái nghèo, nâng cao thu nhập. Tăng cường công tác quản lý hành chính về đất đai, khoáng sản; kiểm tra, xử lý việc khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản trên địa bàn; tập trung, tăng cường lực lượng phòng chống cháy rừng. Kiên trì, quyết tâm bám sát, thực hiện các tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới căn cứ vào tình hình thực tiễn địa phương.

 Hải Quang

Qua báo cáo, trong năm 2023 và 3 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, kịp thời việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh; Chuyên đề 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tỉnh Khánh Hòa tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”; tuyên truyền các ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị, lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh, của huyện; chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy vai tr&ograve

Tin khác cùng chủ đề

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo Quý 1 năm 2022
Sôi nổi Giải cầu lông kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO (1-8-1930 – 1-8-2023): TIẾP TỤC KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ “ĐI TRƯỚC MỞ ĐƯỜNG, ĐI CÙNG THỰC HIỆN, ĐI SAU TỔNG KẾT”
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III năm 2021
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban an ninh tư tưởng quý III/2022
Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo  và hoạt động báo cáo viên Thị ủy năm 2021

Gửi bình luận của bạn