Chiều 25/4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định đề cương chi tiết Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025 để góp ý đề cương chi tiết Chuyên đề. Đồng chí Trần Mộng Điệp, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp còn có thành viên Hội đồng thẩm định, thành viên Ban Biên soạn Chuyên đề.

Họp Hội đồng thẩm định góp ý đề cương chi tiết Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025
Họp Hội đồng thẩm định góp ý đề cương chi tiết Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Chuyên đề năm 2025 của tỉnh có chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng hệ thống chính trị, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa trong sạch, vững mạnh toàn diện. Nội dung Chuyên đề gồm 03 phần chính: (1) Những vấn đề chung về hệ thống chính trị Việt Nam; (2) Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; (3) Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Mục đích biên soạn, triển khai Chuyên đề nhằm thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; khuyến khích, động viên Nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước, chung tay thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhất là trong thời điểm năm 2025 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII và tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIX, Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Ảnh: Các thành viên Hội đồng thẩm định trao đổi, góp ý nội dung Chuyên đề

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định, thành viên Ban Biên soạn đã trao đổi, góp ý bổ sung, điều chỉnh một số vấn đề về bố cục, nội dung trong đề cương chi tiết Chuyên đề, như: Bổ sung thêm các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong Chương trình hành động số 30-CTr/TU, ngày 23/02/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị; Bổ sung Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 13/12/2022 về nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong việc triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; bổ sung, điều chỉnh một số nội dung về trách nhiệm của hệ thống chính trị và của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị,… để làm rõ hơn nội dung Chuyên đề. Ngoài ra, một số nội dung cần biên tập ngắn gọn, súc tích hơn; một số nội dung cần cập nhật, bổ sung thêm để thể hiện đầy đủ quan điểm của Đảng về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay;…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Mộng Điệp đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Hội đồng thẩm định trong việc nghiên cứu, góp ý nội dung của đề cương chi tiết Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025; đồng thời, chỉ đạo Ban Biên soạn tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, hoàn chỉnh nội dung Chuyên đề trước khi trình Thường trực Tỉnh ủy.

Sau khi biên soạn, xuất bản, Chuyên đề sẽ được sử dụng trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và được tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

                                                                                                      Lâm An

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp Chuyên đề năm 2025 của tỉnh có chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng hệ thống chính trị, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa trong sạch, vững mạnh toàn diện”. Nội dung Chuyên đề gồm 03 phần chính: (1) Những vấn đề chung về hệ thống chính trị Việt Nam; (2) Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; (3) Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa trong sạch, vững mạnh toàn diện. Mục đích biên soạn, triển khai Chuyên đề nhằm thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chín

Tin khác cùng chủ đề

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo Quý 1 năm 2022
Sôi nổi Giải cầu lông kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO (1-8-1930 – 1-8-2023): TIẾP TỤC KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ “ĐI TRƯỚC MỞ ĐƯỜNG, ĐI CÙNG THỰC HIỆN, ĐI SAU TỔNG KẾT”
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III năm 2021
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban an ninh tư tưởng quý III/2022
Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo  và hoạt động báo cáo viên Thị ủy năm 2021

Gửi bình luận của bạn